Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2020

  • 03/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o  "Ekonomske Račune u Poljoprivredi" za 2020. godinu.

Ova publikacija uključuje podatke o biljnim proizodima, stočarskim proizvodima i o rashodima gazdinstava u monetarnom smislu.

Vrednosti su prikazane prema proizvodnim cenama, tekućim i stalnim cenama.

U 2020. godini biljni proizvodi su zabeležili povećanje od 8.3% u poređenju sa 2019. godinom.

Povećanje vrednosti biljnih proizvoda se može objasniti uglavnom povećanjem proizvodnje žitarica, krmnog bilja, voća i krompira.

Dok, stočarski proizvodi u 2020. godini takođe su zabeležili povećanje od 2.7% u poređenju sa 2019. godinom. Povećanje  se može objasniti povećanjem vrednosti stočnih proizvoda.

U 2020. godini biljni i stočni proizvodi ukupno su zabeležili povećanje od 6.0% u poređenju sa 2019. godinom.

Dok, ukupna međufazna potrošnja u 2020. godini je  procenjena na oko 316.3 miliona evra što predstavlja povećanje za 3.6% u poređenju sa 2019. godinom.

Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2020. godine su izrađeni u skladu sa metodologijom koju je definisao Eurostat: Priručnik za Ekonomske Račune u Poljoprivredi i Šumarstvu EAA / EAF 97 (Rev.1.1) i Uredbom Komisije (EC) br. 306/2005.

Za više informacija o Ekonomskim Računima u Poljoprivredi 2020, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/ekonomski-racuni-poljoprivrede