Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2018

  • 18/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Ekonomske Račune u Poljoprivredi" za 2018. godinu.

 Ova publikacija uključuje podatke o biljnim proizodima, stočarskim proizvodima i o rashodima gazdinstava u monetarnom smislu.

Vrednosti su prikazane prema proizvodnim cenama, tekućim i stalnim cenama.

U 2018. godini biljni proizvodi su zabeležili pad od (-3.8%) u odnosu na 2017. godinu.

Pad vrednosti biljnih proizvoda se može objasniti uglavnom padom proizvodnje povrća i porizvodnje u baštama kao i krompira.

Dok, stočarski proizvodi u 2018. godini takođe su zabeležili pad od (-0.9%) u odnosu na 2017. godinu. Pad se može objasniti padom vrednosti stočnih proizvoda.

Dok, u 2018. godini biljni i stočni proizvodi ukupno su zabeležili pad od (-2.6%) u odnosu na 2017. godinu.

Ukupna međufazna potrošnja u 2018. godini je  procenjena na oko 302.0 miliona evra što predstavlja povećanje za 10.6% u odnosu na 2017. godinu.

Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2018. godine su izrađeni u skladu sa metodologijom koju je definisao Eurostat: Priručnik za Ekonomske Račune u Poljoprivredi i Šumarstvu EAA / EAF 97 (Rev.1.1) i Uredbom Komisije (EC) br. 306/2005.

Za više informacija o Ekonomskim Računima u Poljoprivredi 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/ekonomski-racuni-poljoprivrede