Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2017

  • 19/10/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Ekonomske Račune u Poljoprivredi" za 2017. godinu.

Ova publikacija uključuje podatke o biljnim proizodima, stočarskim proizvodima i o rashodima gazdinstava u monetarnom smilsu.

Vrednosti su prikazane prema proizvodnim cenama, tekućim i stalnim cenama

U 2017. godini biljni proizvodi su zabeležili pad od (-2.4%) u odnosu na 2016. godinu.

Pad vrednosti biljnih proizvoda se može objasniti padom proizvodnje žitarica i voća.

Dok, stočarski proizvodi u 2017. godini porasli su  za 0.1% u odnosu na 2016. godinu. Rast se može objasniti povećanjem vrednosti stočnih proizvoda.

Dok, u 2017. godini biljni i stočni proizvodi ukupno su zabeležili pad od (-1.3%) u odnosu na 2016. godinu.

Ukupna međufazna potrošnja u 2017. godini ukupno se procenjuje na oko 270.6 miliona evra što predstavlja povećanje za 5.3% u odnosu na 2016. godinu.

 Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2017. godine su izrađeni u skladu sa metodologijom koju je definisao Eurostat: Priručnik za Ekonomske Račune u Poljoprivredi i Šumarstvu EAA / EAF 97 (Rev.1.1) i Uredbom Komisije (EC) br. 306/2005

Za više informacija o Ekonomskim Računima u Poljoprivredi 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/ekonomski-racuni-poljoprivrede