Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2016

  • 06/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova (KAS) objavila je Ekonomske Račune u Poljoprivredi za 2016. godinu.

Ova publikacija obuhvata podatke o biljnim proizodima, stočarskim proizvodima i o rashodima gazdinstava u monetarnom smilsu.

Vrednosti su prikazane prema proizvodnim cenama, tekućim i stalnim cenama.

U 2016. godini ukupni biljni proizvodi su porasli  za 17.5% u odnosu na 2015. godinu. Rast se može objasniti činjenicom da je povećana gajenje  povrća i krmnog bilja

Dok, stočarski proizvodi u 2016. godini porasli su  za 8.4% u odnosu na 2015. godinu. Rast se može objasniti povećanjem vrednosti stoke.

Zbog toga, u 2016. godini biljni i stočni proizvodi ukupno su povećani za 13.5% u odnosu na 2015. godinu.

U međuvremenu, ukupna međufazna potrošnja u 2016. godini porasla je za 7.4% u odnosu na 2015. godinu.

 Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2016. godine su izrađeni u skladu sa metodologijom koju je definisao Eurostat: Priručnik za Ekonomske Račune u Poljoprivredi i Šumarstvu EAA / EAF 97 (Rev.1.1) i Uredba Komisije (EC) br. 306/2005

Za više informacija o Ekonomskim Računima u Poljoprivredi 2016.godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/ekonomski-racuni-poljoprivrede.