Ekonomski Računi Poljoprivrede, 2015

  • 07/12/2016

 

25.11.2016

Agencija za statistiku Kosova (ASK) je objavila "Ekonomski Računi  Poljoprivrede 2015".

Ova publikacija uključuje podatke o biljnim proizvodima, stoćnim proizvodima  i troškovima farme u monetarnim terminima

Vrednosti su predstavljeni sa cenama proizvoda, tekućim i stalnim cenama.

U 2015. godini, biljni proizvodi su zabeležili ukupan rast od 8.0% u odnosu na 2014.godinu. Rast  može se objasniti činjenicom da je povećan uzgoj povrća i krmnih bilja.

Dok, stoćni proizvodi ukupno su zabeležili rast od 7.7% u 2015. godini, u odnosu na 2014.godinu. Rast može se objasniti činjenicom da je u 2015. godini povećana je vrednost stoke i stočarskih proizvoda.

Prema tome, biljnih i stoćni proizvodi su porasli  za ukupno 7.9% u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu.

Dok, srednja potrošnja ukupno je zabeležila rast od 2.6% u 2015. godini, u odnosu na 2014.godinu.

Ekonomski Računi Poljoprivrede, 2015 su sastavljeni u skladu sa metodologijom definisanom od Eurostata: Priručnik o Ekonomskih Računa za Ppoljoprivredu i Šumarstvo ERP/ ERŠ 97 (Rev. 1.1) i Uredbe Komisije (EK) br. 306/2005.

Za više informacija o Ekonomskim Računima Poljoprivrede, 2015  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/poljoprivreda.