Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K3 2018

  • 28/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za treći  kvartal (K3) 2018.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama.

BDP u K3 2018.godine zabeležio je realan rast od 3.4 % u poređenju sa K3 2017.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja  (19.8%); Građevinarstvo (15.4%); Poslovanje nekretninama (2.6%); Hoteli i restorani (2.0%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo (1.9%); Transport i skladištenje (1.7%); Trgovina na veliko i malo (1.4%);  Javna uprava (1.1%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Snabdevanje električnom energijom, vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom (6.6)%, Vađenja ruda i kamena (3.6%);  Prerađivačke industrija (1.5%).

BDP po rashodnom pristupu je zabeležio rast kod: Formiranja Bruto Kapitala (24.6%); Uvoz roba i usluga (8.4%); Troškova krajnje  potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (8.4%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod: Izvoza roba i usluga (8.0%); Troškova krajnje potrošnje Vlade (4.6%) u odnosu na isti period prethodne godine.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama) za treći kvartal (K3) 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.

 

Nema pdf na srpski jezik