Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu, 2018

  • 18/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je Bruto Domaći Proizvod (BDP) za 2018.godinu, prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu na osnovu ESA 2010.

BDP u tekućim cenama u 2018.godini je bio 6,725.9 miliona evra. Realan rast u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosio je 3.82%. Dok, BDP po glavi stanovnika za 2018.godinu je bio 3 746 evra.

Realan rast za 2018. godinu je bio u ovim ekonomskim aktivnostima: Finansijske aktivnosti i osiguranja (17.9%); Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (9.5%); Građevinarstvo (9.3%); Zdravstvena i soscijalna zaštita (8.1%);   Trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (7.6%); Informacije i komunikacije (5.1%); Vađenje ruda i kamena (4.2%); Transport i skladištenje (4.1%); Obrazovanje (3.9%); Administrativne i pomoćne uslužne aktivnosti (3.9%); Prerađivačka industrija (3.4%); Hoteli i restorani (2.9%); Poslovanje nekretninama (2.8%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti (2.7%);  Umetnost, razonoda i rekreacija (2.3%); Ostale ulsuge (1.4%) i Snabdevanje vodom (0.6%);

Dok, pad je zabeležen  kod Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarenje (-10.6%) i Snabdevanje električnom energijom i gasom (-3.4%).

Realan rast prema glavnim komponentama BDP-a prema rashodnom pristupu  za 2018 godinu bio je kao što sledi: Uvoz usluga (22.5%); Troškovi finalne potrošnje Vlade (8.9%); Uvoz roba (6.5%); Formiranje Bruto Kapitala (6.1%); Izvoz usluga (5.5%); Rashodi finalne potrošnje domaćinstava (4.8%); Troškovi finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (4.0%).

Dok,  pad je zabeležen kod izvoz roba (-2.0%).

Za više informacija o BDP 2018 posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp