Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu, 2017

  • 20/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je Bruto Domaći Proizvod (BDP) za 2017.godinu, prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu na osnovu ESA 2010.

BDP u tekućim cenama u 2017.godini je bio 6,413.8 miliona evra. Realan rast u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu iznosio je 4.23%. Dok, BDP po glavi stanovnika za 2017.godinu je bio 3 566 evra.

Realan rast za 2017. godinu je bio u ovim ekonomskim aktivnostima: Finansijske aktivnosti i osiguranja (31.4%); Građevinarstvo (8.6%)  Trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (4.5%); Informacije i komunikacije (3.4%); Vađenje ruda i kamena (3.1%); Prerađivačka industrija (3.0%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti (2.8%);  Transport i skladištenje (2.8%); Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarenje (2.7%; Poslovanje nekretninama (2.6%); Snabdevanje električnom energijom, gasom (2.5%);  Administrativne i pomoćne uslužne aktivnosti (2.5%);  Hoteli i restorani (2.4%); Umetnost, razonoda i rekreacija (1.9%); Ostale ulsuge (1.2%);  Zdravstvena i soscijalna zaštita (1.1%); Snabdevanje vodom (1.1%); Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (0.9%). itd.

Dok, pad je zabeležen  kod Obrazovanja (-0.6%).

Realan rast prema glavnim komponentama BDP-a prema rashodnom pristupu  za 2017 godinu bio je kao što sledi: Izvoz roba (22.2%); Izvoz usluga (15.3%); Uvoz usluga (6.3%); Uvoz roba (5.2%); Formiranje Bruto Kapitala (5.7%); Promene u zalihama (3.8%); Rashodi finalne potrošnje domaćinstava (1.8%); Troškovi finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (0.6%).

Dok,  pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje Vlade (-0.5%).

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu za 2017.godinu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp

Nema pdf na srpski jezik