Bilanci i Energjisë në Kosovë, TM3 2018

  • 15/11/2018

Količina električne energije potrošene u K3 2018 iznosila je 947,7 GVh

Agencija za statistiku Kosova (KSA) objavila je "Energetski bilans" za K3 2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K3 2018.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

 

Tokom trećeg kvartala 2018.godine (K3 2018), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.63 hiljada tona. Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju), koja je proizvedena u termoelektranama je bio 1 178.4 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno 69.4 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u trećem kvartalu 2018. godine, na Kosovu je uvezeno 169.3 GWh električne energije, dok tokom istog perioda  iz Kosova je izvezeno 132.2 GWh električne energije.

U trećem kvartalu 2018. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 947.7 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K3 2017) iznos  potrošene električne energije je smanjen za 1.2 %.