BE mbështet Kosovën në mbajtjen e regjistrimit të parë të popullsisë pas 30 vjetës

  • 22/09/2010

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) obavljuje  glavne rezultate Ankete o  Radnoj Snazi (ARS) za  2016. godinu.

Anketa je obuhvatila 1030 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 6 298 domaćinstava, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i drugim sličnim pitanjima u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 38.7%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj  Snazi (ARS) za 2016.godinu  je 28.0%. Zaposlenost je veći kod muškaraca 43.0%,; dok  zaposlenost kod žena je 12.7%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa oko 51.3% od njih; dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima proizvodnje,  građevinarstva i trgovine, sa oko 44.3%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 14.8%; Proizvodnja sa 13.2%; Građevinarstvo sa 11.5% i Obrazovanje sa 10.6%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 30.1% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 69.9% imaju privremenih radnih ugovora

Što se tiče zaposlenim sa radnim ugovorom, 29.5% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 70.5% imaju privremeni radni ugovor.

Prema rezultatima ARS-a, u 2016. godini stopa nezaposlenosti iznosila je 27.5%. Nezaposlenost je izraženija kod žena 31.8%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 26.2%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 52.4%.

Dok, stopa neaktivne radne snage je prilično visoka (61.3%), sa posebnim naglaskom kod žena sa 81.4%, u odnosu na muškarce (41.7%).

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a za 2016.godinu  su usklađeni sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, 2016”,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada