ASK zadovoljna s procesom registracije poljoprivrede

  • 10/11/2014

Agencija Statistika Kosova (ASK) u nizu angažmana za registracijupoljoprivrede, danas na 10-tom danu registracije posetila je Pecki region, odnosnosela Qyshk i Loxha, da bi se monitorisao izbliza rad na terenu. Zajedno sa zvanicnicimaASK, predvodeno od izvrsnog direktora g. Isa Krasniqi, na terenu je izašlaOpštinska Komisija za Registraciju Opštine Pec predvodeno od gradonacelnikaopštine g. Gazmend Muhaxhiri.

Izvršni Direktor ASK, Isa Krasniqi, ocenio registraciju poljoprivredekao veoma važnu, ada se tok procesa odvija bezikakvih problema. On je rekaoda su samo cetiri opštine na severu zemlje jošuvijek ne ucestvuju, ali akose prijave za registraciju, AKS je spremna da ih ukljuciu procesu.

Izvrsni direktor ASK je rekao: "Što se tice toka procesa registracije poljoprivrede, ovaj proces je vec dobro stabiliziran. Proces protice izuzetnodobro, u pocetku je bilo nekih manjih problema kojesmo spomenuli uprethodnim konferencijama registracije poljoprivrede i sada sav projekat prikupljanja podataka jestabiliziran. Postoje mnogo manjeodbijanja, ima mnogomanje problema. Kada se radi o  cetiri opštinama na severu Republike Kosova,mi smo istakli tokom konferencije i ponavljamo i sada,da u momentu kada  opštinske komisije zaregistraciju predvodene od gradonacelnika opština budu spremne do krajaregistracije, mi smo spremni da ih ukljucujemo i registrujemo ".

Krasniqi je dodao da su poruke poslatei pokušavali smo kroz razlicite oblike, da se opštine odazovu za ucestvovanje uovom projektu.
 

Takoder, Krasniqi je najavio da ce, akone ucestvuju cetiri severne opštine u registraciju poljoprivrede, ostace bezkljucnih podataka, za koje je rekao, da ide na štetu gradana tog dela. Takoder,prema njegovim rijecima, kao drugi nedostatak jeste da potom ti podaci  na nivou zemlje za ove cetiri opcine nedostace.

Zadovoljan procesom registracije poljoprivredebio je gradonacelnik Peci, Gazmenda Muhaxheri.On je rekao: "To je važan proces, jer jeOpština Pec dalaprioritet razvoju poljoprivrede. Micemo dobiti precizne podatke da bi se omogucilo stvaranje planovaza subvencioniranje  tih oblasti kojezahtevaju poljoprivrednici. Ali i da im pružamo bolje uslova za razvojpoljoprivrede u opštini Pec".

U meduvremenu, poljoprivrednici u ovompodrucju cini se da su zadovoljni registracijom poljoprivrede. Samo sto kažu dabi im pomogla dodatna podrška od strane nadležnih institucija.

Prema tome, Salman Cuška Shala iz Peci, koji je ugostio  ASK tokom dana registracije poljoprivrede,ocenio je visoko ovaj projekat registracije  poljoprivrede, za šta je rekao sa s takvomregistracijom tacno se zna koje su obradive površine na Kosovu, koliki je broj poljoprivrednikai s kojim kulturama se oni bave uopšte.

Inace, Šalja ima 60hektara u plastenicima u zatvorenom okruženju, ikultivira krumpir, luk, kupus povrce, takoderima i vocnjak.

Dok Hysen Salimorinaiz sela Loxha,koja se bavi stocarstvom, kaže da se zemlja  radi sasvimdobro. On je rekao da se"zemlja radi jako dobro, aligorivo je nešto skuplje i to košta, kao i da imamo poteškoca sa semenom. Medutim, zahvaljujuci njima mi dostaproizvedemo, dobro zaradujemo, nije loše.
 

Projekat registracijepoljoprivrede ce uveliko olakšati rad MinistarstvaPoljoprivrede. Ovim projektom cese prikazati jasan pregled poljoprivrednog domacinstva.


Ekrem Gjokaj odstrane Ministarstva Poljoprivrede, rekao je da ministarstvo želi razviti ovajprojekat ida okonca na najbolji moguci nacin. "Za Ministarstvo Poljoprivrede, ovo je jedan od najznacajnijih projekata. Iz tog razloga,Ministarstvo poljoprivrede jezainteresovan i posvecena ovom procesu da bi se što bolje i štopravilnije razvijao kako bi smo imali precizne podatke o tome što sekultivira na Kosovu, koje kulture, sto znaci koje kategorije životinja se uzgajaju naKosovu, koliko zemljišne površineima  u celini, kako bismo bili u stanju da pripremimo adekvatne programei adekvatne postupke za odredena polja“.

Registracija Poljoprivrede je pocela 1 novembra i trajace do20-og ovog meseca.

Inace, projekat Popisa Poljoprivrede finansiran je od Vlade Kosova i raznih donatora poput Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, Unija za Razvoj - Ambasada Švedske - SIDA, Vlada Velike Britanije -DFID, ured ŠvajcarskaKancelarija za Saradnju , Vlada Danske i Ambasada Velikog Vojvodstva Luksemburga. Ovaj fond se nazivaPoverenicki Fond, s kojim upravlja Kancelarija  Ujedinjenih Naroda zaProjektne Usluge (UNOPS). Ukupna vrijednost projekta je oko 4,7 miliona. Od projektapopisu ostao 2,2miliona. Ostatak oko 2,5 miliona evra pružena odstrane Vlade i donatora. Ovajtrošak se odnosi na period 2012-2015.