Agencija za Statistiku Kosova započela je razgovore sa parlamentarnim grupama o aktivnostima Popisa Stanovništva,Domaćinstava i Stanova na Kosovu 2023.

  • 09/02/2023

Predstavnike ASK-a je danas na sastanku primio šef multietničke parlamentarne grupe (ME) g. Enis Kervan

Konstruktivan sastanak na kome se razgovaralo o sprovođenju aktivnosti Popisa Stanovništva u Republici Kosovo.

Učešće svakog stanovnika Kosova u popisu  je zagarantovano pravo iu interesu je svih građana Republike Kosovo.

Agencija za Statistiku Kosova će se maksimalno zalagati da se niko ne oseća diskriminisanim tokom procesa popisa stanovništva, i garantovaće socijalno uključivanje i demokratski proces popisa stanovništva od 1. septembra do 16. oktobra 2023. godine.