Agencija za Statistiku Kosova održala je konsultativni sastanak sa predstavnicima međunarodnih kancelarija za razvoj i međunarodnih organizacija u Republici Kosovo

  • 21/02/2023

Današnji sastanak obeležava važnu aktivnost za popis stanovništva, konstruktivnu raspravu o finalizaciji sadržaja upitnika popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. Nakon odluke Vlade Republike Kosovo, za oređivanje  datuma 1. septembar - oktobar 16, 2023 kao period kada će se sprovoditi popis stanovništva na Kosovu, ASK je intenzivirala pripreme za budući popis na Kosovu.

Dijalog sa predstavnicima međunarodnih kancelarija za razvoj i međunarodnih organizacija u Republici Kosovo utiče na postizanje zajedničkog cilja za realizaciju popisa na osnovu boljih državnih i međunarodnih praksi, u potpunosti u skladu sa međunarodnim preporukama OUN-a i zakonodavstvom  Evropske Unije.

Agencija za Statistiku Kosova i predstavnici međunarodnih kancelarija za razvoj i međunarodne organizacije u zemlji razgovarali su o aktivnostima izvršenja popisa stanovništva, fokusirajući se na sadržaj upitnika popisa stanovništva. Sastanak je otvorio v.d. Izvršnog Direktora ASK-a, g.Ilir Berisha, koji je spomenuo ulogu popisa i statističkih podataka za sve zvanične informacije u Republici Kosovo.

Nadalje on je naglasio da će Agencija za Statistiku Kosova i sve osoblje koje su uključeno u projekat popisa stanovništva biće maksimalno posvećen demokratskom procesu  popisa stanovništva, gde će biti popisane sve osobe koje žive na Kosovu, bez zaobilaženja bilo koga i nijednog dela teritorije, i biće zvanično popisivane i nabrojane . Podaci o dijaspro će se takođe prikupljati. 

Na kraju svog prigodnog govora  zahvalio se svim predstavnicima međunarodnih kancelarija i organizacija za njihov doprinos i podršku nacionačnom projektu popisa.

Šefica Kancelarije UNFPA na Kosovu, gđ Visare Mujko-Nimani, u svom prigodnom govoru, govorila je o važnosti ažuriranih statističkih podataka za ključne demografske i socio-ekonomske pokazatelje. Podaci popisa stanovništva pomoći će da se postignu ispunjavanja obaveza za evropsku agendu za  statistiku i za postizanje globalne agende za 244 pokazatelja Agende Održivog Razvoja za narednu deceniju 2030. godine.

Zamenik Šefa Saveta Evrope na Kosovu, g. Tankuz Soykan rekao je da je popis stanovništva vrlo važna aktivnost za donošenje odluka i ispunjavanje međunarodnih kriterija za demokratizaciju, vladavinu zakona i održivi razvoj. On je preporučio da se tokom sprovođenja popisa u zemlji primene preporuke koje je dao Savet Evrope.

Menadžer Popisa Stanovništva, g. Avni Kastrati informisao je učesnike o realizaciji aktivnosti popisa, gde je detaljno predstavio sadržaj upitnika popisa, domaćinstava i stanova

Drugi deo sastanka nastavio je konstruktivnom diskusijom o upitnicima popisa. Predstavnici Agencije za Statistiku Kosova prihvatili su predloge i komentare koje su adresirane, kako bi  upitnici popisa stanovništva bili što kvalitetniji i u potpunosti u skladu sa najboljim državnim i međunarodnim praksama.