/media/6058/komisioni-parlamentar.png?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132677956400000000

Regjistrimi i Popullsisë - Raportimi para Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere

09/06/2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përfaqësuar nga z. Ilir T. Berisha (Zv.Kryeshef Ekzekutiv) dhe z. Avni Kastrati (drejtor i Statistikave Sociale) bashkë me Ministrin e Financave, Punës dhe Tranfereve, z. Hekuran Murati, kanë raportuar para Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere.
https://www.youtube.com/watch?v=TYj_QUB-l7w