/media/3744/pop_projection_2017-2061.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131577389510000000

Publikohen rezultatet mbi Parashikimin e Popullsisë në Kosovë, 2017-2061

14/12/2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) me mbështetje teknike nga ana e UNFPA-s ka prezantuar sot rezultatet e e Raportit të dytë mbi parashikimin e popullsisë në Kosovë, 2017-2061.
http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/rezultatet-mbi-parashikimin-e-popullsise-ne-kosove-2017-2061