/media/3381/group_photo_2016_oslo-small-start.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131431339760000000

Përfaqësuesit e ASK-së morën pjesë në takimin e 25-të të grupit referues të PC-Axis

09/11/2016
Grupi ndërkombëtar i referencës, i cili përbëhet nga të gjithë anëtarët e komunitetit të PC-Axis jashtë Suedisë, mblidhet një herë në vit.
https://www.scb.se/sv_/PC-Axis/About-PC-Axis/International-meetings/2016-Norway/