/media/2918/close_twin.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131334596440000000

Mbyllja e Konferencës për Projektin e Binjakëzimit që mbështet Agjencinë e Statistikave të Kosovës

01/03/2016
Me rastin e përfundimit të projektit të binjakëzimit "Mbështetje për Statistikat", i financuar nga BE-ja, Agjencia e Statistikave të Kosovës organizoi ceremoninë e mbylljes në arritjen e projektit me vlerë prej 1,5 m €. "Projekti i binjakëzimit është përmbyllur, por tani është një moment i rëndësishëm për Agjencinë e Statistikave të Kosovës për të treguar se ata mund të ndërtojnë mbi investimet e BE-së dhe të vazhdojnë punën e mirë. Kjo është në interes të madh të Qeverisë së Kosovës për të mbajtur këtë trend pozitiv të zhvillimit të ASK-së ", tha Libor Chlad, nënkryetari i seksionit për Bashkëpunim në Zyrën e BE-së / Përfaqësues Special.
https://www.flickr.com/photos/europeanunionkosovo/sets/72157664667375390