/media/3380/2017041404230539458.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131431337330000000

Kosova implementojë Sistemin e Avancuar të Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së

11/05/2017
Kosova ka zbatuar rekomandimet e Sistemit të Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme (e-GDDS) - i miratuar nga Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) në maj të vitit 2015 - duke publikuar të dhëna kritike përmes një versioni të përmirësuar të faqes kombëtare të të dhënave (NSDP) .
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/05/11/pr17163-kosovo-implements-the-international-monetary-fund-enhanced-general-data-dissemination-system