/media/3703/programi-2018-2022.png?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131569626000000000

Draft-Programi i Statistikave Zyrtare për periudhën 5-vjeçare 2018-2022

05/12/2017
“Të nderuar përdorues të Statistikave Zyrtare, Agjencia e Statistikave të Kosovës ka hartuar draft-Programin e Statistikave Zyrtare për periudhën 5-vjeçare 2018-2022. Andaj, nëse keni ndonjë ide/sugjerim për t’u përfshirë në këtë Program strategjik, ju lutem, mos hezitoni të na shkruani në email adresën: infoask@rks-gov.net deri më datën 12 dhjetor 2017”.
http://ask.rks-gov.net/media/3713/programi-strategjik-kryeshefi.pdf