Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
30/06/2020 30/06/2020 15:33:13 30/06/2020 15:33:13 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2020
31/01/2020 31/01/2020 14:41:38 31/01/2020 14:41:38 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2019
30/04/2020 30/04/2020 14:59:03 30/04/2020 14:59:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2020
31/07/2020 31/07/2020 15:36:01 31/07/2020 15:36:01 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2020
30/10/2020 30/10/2020 09:59:00 30/10/2020 09:59:00 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2020
18/05/2020 18/05/2020 15:04:57 18/05/2020 15:04:57 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2020
22/09/2020 22/09/2020 09:14:02 22/09/2020 09:14:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2018-2019
15/12/2020 15/12/2020 10:15:38 15/12/2020 10:15:38 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2019
02/04/2020 02/04/2020 14:53:57 02/04/2020 14:53:57 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2019
18/06/2020 18/06/2020 15:29:03 18/06/2020 15:29:03 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se “Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM1 2020” nuk do të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së 2020 (18.06.2020), pasi që grumbullimi i të dhënave në teren është dashur të ndërpritet me datën 13 mars 2020 si pasojë e pandemisë COVID-19. ASK është duke i bëre përgatitjet që të rifilloj grumbullimin e të dhënave edhe për periudhën e mbetur për kompletimin e të dhënave për tremujorin e parë dhe këto rezultate do të publikohen deri në fund të muajit korrik 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2020
17/09/2020 17/09/2020 09:12:41 17/09/2020 09:12:41 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2020
17/12/2020 17/12/2020 10:17:25 17/12/2020 10:17:25 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2020
19/03/2020 19/03/2020 14:48:30 19/03/2020 14:48:30 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2019
12/06/2020 12/06/2020 15:27:40 12/06/2020 15:27:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2019
10/07/2020 10/07/2020 15:33:51 10/07/2020 15:33:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2019
24/07/2020 24/07/2020 15:35:34 24/07/2020 15:35:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2019
25/06/2020 25/06/2020 15:30:13 25/06/2020 15:30:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2019
22/12/2020 22/12/2020 10:17:58 22/12/2020 10:17:58 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2018-2019
11/12/2020 11/12/2020 10:14:14 11/12/2020 10:14:14 Europe/Ljubljana Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë 2018-2019
12/06/2020 12/06/2020 15:27:14 12/06/2020 15:27:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2019/2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2019/2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7