Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
29/09/2023 29/09/2023 10:29:39 29/09/2023 10:29:39 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2023
31/01/2023 31/01/2023 10:31:45 31/01/2023 10:31:45 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2022
28/04/2023 28/04/2023 10:32:07 28/04/2023 10:32:07 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2023
31/07/2023 31/07/2023 10:32:30 31/07/2023 10:32:30 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2023
31/10/2023 31/10/2023 10:32:46 31/10/2023 10:32:46 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2023
15/03/2023 15/03/2023 10:30:34 15/03/2023 10:30:34 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2022
15/06/2023 15/06/2023 10:37:10 15/06/2023 10:37:10 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2022
24/11/2023 24/11/2023 11:15:32 24/11/2023 11:15:32 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2024
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2024
31/08/2023 31/08/2023 14:28:03 31/08/2023 14:28:03 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2022
25/09/2023 25/09/2023 14:28:42 25/09/2023 14:28:42 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2023
27/10/2023 27/10/2023 14:30:17 27/10/2023 14:30:17 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2023
29/12/2023 29/12/2023 14:31:08 29/12/2023 14:31:08 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2023
21/08/2023 21/08/2023 14:27:34 21/08/2023 14:27:34 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2022
28/02/2023 28/02/2023 14:22:03 28/02/2023 14:22:03 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informoj se publikimi “Statistikat administrative të tregut të punës, janar 2023” nuk do të mund të publikohet sot sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2023”, publikimi është në finalizim e sipër dhe do të publikohet me datën 02.03.2023.
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Janar 2023
31/03/2023 31/03/2023 14:22:27 31/03/2023 14:22:27 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi “Statistikat administrative të rritjes së punës, shkurt 2023” nuk do të publikohet sipas Kalendarit të Publikimeve të ASK-së , 31.03.2023 për shkak të Administrata Tatimore e Kosovës nuk ka raportuar të dhënat.
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Shkurt 2023
28/04/2023 28/04/2023 14:22:49 28/04/2023 14:22:49 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Mars 2023
31/05/2023 31/05/2023 14:23:14 31/05/2023 14:23:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Prill 2023
30/06/2023 30/06/2023 14:23:40 30/06/2023 14:23:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Maj 2023
31/07/2023 31/07/2023 14:24:07 31/07/2023 14:24:07 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Qershor 2023
31/08/2023 31/08/2023 14:24:37 31/08/2023 14:24:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Korrik 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 11