Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
31/01/2022 31/01/2022 11:30:36 31/01/2022 11:30:36 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2021
29/04/2022 29/04/2022 14:58:26 29/04/2022 14:58:26 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2022
29/07/2022 29/07/2022 11:37:47 29/07/2022 11:37:47 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2022
31/10/2022 31/10/2022 15:09:41 31/10/2022 15:09:41 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2022
25/11/2022 25/11/2022 11:52:36 25/11/2022 11:52:36 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2021
15/06/2022 15/06/2022 11:20:07 15/06/2022 11:20:07 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2021
15/03/2022 15/03/2022 11:23:02 15/03/2022 11:23:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2021
01/04/2022 01/04/2022 14:53:20 01/04/2022 14:53:20 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi i Rezultateve vjetore të Anketës së Fuqisë Punëtore për 2021 nuk mund të publikohet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së” (01 prill 2022) për shkak të vonesave të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2021
17/06/2022 17/06/2022 11:20:58 17/06/2022 11:20:58 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi i Rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore për TM1 2022 nuk mund të publikohet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2022” për shkak të vonesave të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2022
16/09/2022 16/09/2022 14:54:36 16/09/2022 14:54:36 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2022
18/03/2022 18/03/2022 14:49:42 18/03/2022 14:49:42 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi i Rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore për TM4 2021 nuk mund të publikohet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2022” për shkak të vonesave të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2021
08/06/2022 08/06/2022 15:13:35 08/06/2022 15:13:35 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju njoftojmë se Statistikat e Lindjeve 2021 (publikimi i të dhënave duke u bazuar në burimet administrative - ARC) nuk do te publikohen sipas afatit të paraparë në kalendar (08.06.2022) por do të publikohet me datën 29.06.2022. Arsyeja është mosplotësimi i kompletuar i tabelave.
Sociale Statistikat e Lindjeve 2021
06/07/2022 06/07/2022 11:29:45 06/07/2022 11:29:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2021
13/07/2022 13/07/2022 11:31:29 13/07/2022 11:31:29 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2021
15/06/2022 15/06/2022 15:17:18 15/06/2022 15:17:18 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju njoftojmë se Statistikat e Vdekjeve, 2021 (duke u bazuar në të dhëna nga burimet administrative - ARC) nuk do të publikohet sipas afatit të paraparë në kalendarin e publikimeve (15.06.2022) por do të publikohet me datën 30.06.2022. Arsyeja është dallimi në të dhënat ( totale të numrit të vdekjeve në mes të tabelave).
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2021
17/03/2022 17/03/2022 14:46:13 17/03/2022 14:46:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Janar 2022
15/04/2022 15/04/2022 14:55:51 15/04/2022 14:55:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Shkurt 2022
13/05/2022 13/05/2022 15:02:51 13/05/2022 15:02:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Mars 2022
15/06/2022 15/06/2022 11:19:13 15/06/2022 11:19:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Prill 2022
15/07/2022 15/07/2022 11:32:41 15/07/2022 11:32:41 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Maj 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 8