Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
24/06/2021 24/06/2021 14:32:14 24/06/2021 14:32:14 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2020
30/06/2021 30/06/2021 14:34:40 30/06/2021 14:34:40 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2021
22/12/2021 22/12/2021 14:05:03 22/12/2021 14:05:03 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2020
21/06/2021 21/06/2021 14:29:45 21/06/2021 14:29:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2020
25/01/2021 25/01/2021 11:10:52 25/01/2021 11:10:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2020
26/02/2021 26/02/2021 11:17:44 26/02/2021 11:17:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2021
22/03/2021 22/03/2021 11:32:11 22/03/2021 11:32:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2021
22/04/2021 22/04/2021 11:35:30 22/04/2021 11:35:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2021
24/05/2021 24/05/2021 11:42:30 24/05/2021 11:42:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2021
23/06/2021 23/06/2021 14:30:55 23/06/2021 14:30:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2021
03/06/2021 03/06/2021 14:17:15 03/06/2021 14:17:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2020
23/07/2021 23/07/2021 14:40:46 23/07/2021 14:40:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2021
23/08/2021 23/08/2021 14:48:52 23/08/2021 14:48:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2021
23/09/2021 23/09/2021 15:06:15 23/09/2021 15:06:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2021
22/10/2021 22/10/2021 15:10:52 22/10/2021 15:10:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2021
22/11/2021 22/11/2021 15:18:00 22/11/2021 15:18:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2021
22/12/2021 22/12/2021 14:15:09 22/12/2021 14:15:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2021
29/01/2021 29/01/2021 11:11:48 29/01/2021 11:11:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2020
30/04/2021 30/04/2021 11:36:34 30/04/2021 11:36:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2021
30/07/2021 30/07/2021 14:41:49 30/07/2021 14:41:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM2 2021

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7