Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
22/06/2022 22/06/2022 11:21:27 22/06/2022 11:21:27 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të nderuar, Ju njoftojmë se publikimi i “Vlerësimit të Popullsisë 2021” nuk është e mundur të bëhet sot (më 22.06.2022 siç është paraparë në kalendarin e Publikimeve 2022) por ai shtyhet për datë 27.06.2022 meqë jemi në pritje të disa të dhënave për Statistiak Vitale.
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2021
15/06/2022 15/06/2022 15:17:18 15/06/2022 15:17:18 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju njoftojmë se Statistikat e Vdekjeve, 2021 (duke u bazuar në të dhëna nga burimet administrative - ARC) nuk do të publikohet sipas afatit të paraparë në kalendarin e publikimeve (15.06.2022) por do të publikohet me datën 30.06.2022. Arsyeja është dallimi në të dhënat ( totale të numrit të vdekjeve në mes të tabelave).
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2021
25/01/2022 25/01/2022 11:47:25 25/01/2022 11:47:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2021
22/03/2022 22/03/2022 14:51:34 22/03/2022 14:51:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2022
22/04/2022 22/04/2022 14:56:33 22/04/2022 14:56:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2022
23/05/2022 23/05/2022 15:04:15 23/05/2022 15:04:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2022
23/06/2022 23/06/2022 15:08:02 23/06/2022 15:08:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2022
03/06/2022 03/06/2022 11:24:49 03/06/2022 11:24:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2021
22/07/2022 22/07/2022 11:33:44 22/07/2022 11:33:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2022
23/08/2022 23/08/2022 11:44:32 23/08/2022 11:44:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2022
23/09/2022 23/09/2022 14:57:10 23/09/2022 14:57:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2022
21/10/2022 21/10/2022 15:07:15 21/10/2022 15:07:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2022
28/01/2022 28/01/2022 11:30:12 28/01/2022 11:30:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2021
29/04/2022 29/04/2022 14:57:49 29/04/2022 14:57:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2022
29/07/2022 29/07/2022 11:37:22 29/07/2022 11:37:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM2 2022
28/10/2022 28/10/2022 15:08:38 28/10/2022 15:08:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM3 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM3 2022
13/07/2022 13/07/2022 11:31:29 13/07/2022 11:31:29 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2021
18/02/2022 18/02/2022 11:45:13 18/02/2022 11:45:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM4 2021
25/03/2022 25/03/2022 13:59:21 25/03/2022 13:59:21 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Janar 2022
25/03/2022 25/03/2022 13:59:37 25/03/2022 13:59:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Shkurt 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 8