Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
22/12/2023 22/12/2023 13:45:56 22/12/2023 13:45:56 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2022
29/09/2023 29/09/2023 10:29:39 29/09/2023 10:29:39 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2023
19/12/2023 19/12/2023 13:47:52 19/12/2023 13:47:52 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2022
14/06/2023 14/06/2023 13:44:24 14/06/2023 13:44:24 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2022
25/01/2023 25/01/2023 11:36:10 25/01/2023 11:36:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2022
24/02/2023 24/02/2023 11:36:47 24/02/2023 11:36:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2023
22/03/2023 22/03/2023 11:37:11 22/03/2023 11:37:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2023
21/04/2023 21/04/2023 11:37:39 21/04/2023 11:37:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2023
22/05/2023 22/05/2023 11:38:00 22/05/2023 11:38:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2023
23/06/2023 23/06/2023 11:38:24 23/06/2023 11:38:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2023
02/06/2023 02/06/2023 11:39:13 02/06/2023 11:39:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2022
21/07/2023 21/07/2023 11:40:20 21/07/2023 11:40:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2023
23/08/2023 23/08/2023 11:40:54 23/08/2023 11:40:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2023
22/09/2023 22/09/2023 11:41:33 22/09/2023 11:41:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2023
20/10/2023 20/10/2023 11:41:55 20/10/2023 11:41:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2023
22/11/2023 22/11/2023 11:46:23 22/11/2023 11:46:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2023
22/12/2023 22/12/2023 11:46:46 22/12/2023 11:46:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2023
30/01/2023 30/01/2023 14:13:52 30/01/2023 14:13:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2022
15/03/2023 15/03/2023 15:24:22 15/03/2023 15:24:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Janar 2023
14/04/2023 14/04/2023 15:24:49 14/04/2023 15:24:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Shkurt 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 11