Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
30/12/2021 30/12/2021 15:07:30 30/12/2021 15:07:30 Europe/Ljubljana Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2020
29/12/2021 29/12/2021 14:21:49 29/12/2021 14:21:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve TM3 2021
23/12/2021 23/12/2021 14:15:43 23/12/2021 14:15:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2021
22/12/2021 22/12/2021 14:15:09 22/12/2021 14:15:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2021
22/12/2021 22/12/2021 14:05:03 22/12/2021 14:05:03 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2020
21/12/2021 21/12/2021 14:14:40 21/12/2021 14:14:40 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2020
17/12/2021 17/12/2021 14:14:01 17/12/2021 14:14:01 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2021
14/12/2021 14/12/2021 14:12:43 14/12/2021 14:12:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2021
13/12/2021 13/12/2021 14:12:10 13/12/2021 14:12:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2021
10/12/2021 10/12/2021 14:11:35 10/12/2021 14:11:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2021
09/12/2021 09/12/2021 14:10:51 09/12/2021 14:10:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2020
08/12/2021 08/12/2021 14:10:10 08/12/2021 14:10:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2021
06/12/2021 06/12/2021 14:09:43 06/12/2021 14:09:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2021
03/12/2021 03/12/2021 14:57:33 03/12/2021 14:57:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2021
03/12/2021 03/12/2021 14:09:11 03/12/2021 14:09:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2021
03/12/2021 03/12/2021 14:07:50 03/12/2021 14:07:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2021
02/12/2021 02/12/2021 14:05:40 02/12/2021 14:05:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2020
30/11/2021 30/11/2021 15:20:48 30/11/2021 15:20:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2020
25/11/2021 25/11/2021 15:19:23 25/11/2021 15:19:23 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2020
22/11/2021 22/11/2021 15:18:00 22/11/2021 15:18:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2021

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7