Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
14/09/2023 14/09/2023 15:26:18 14/09/2023 15:26:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Korrik 2023
15/09/2023 15/09/2023 10:10:38 15/09/2023 10:10:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2023
15/09/2023 15/09/2023 13:58:33 15/09/2023 13:58:33 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Korrik 2023
20/09/2023 20/09/2023 10:11:47 20/09/2023 10:11:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2022
22/09/2023 22/09/2023 11:41:33 22/09/2023 11:41:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2023
22/09/2023 22/09/2023 14:12:02 22/09/2023 14:12:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Korrik 2023
25/09/2023 25/09/2023 11:00:13 25/09/2023 11:00:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Gusht 2023
25/09/2023 25/09/2023 14:28:42 25/09/2023 14:28:42 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2023
28/09/2023 28/09/2023 10:55:25 28/09/2023 10:55:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Gusht 2023
29/09/2023 29/09/2023 10:29:39 29/09/2023 10:29:39 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2023
29/09/2023 29/09/2023 13:40:22 29/09/2023 13:40:22 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shëndetësisë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shëndetësisë 2022
29/09/2023 29/09/2023 14:25:03 29/09/2023 14:25:03 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Gusht 2023
10/10/2023 10/10/2023 13:59:58 10/10/2023 13:59:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Korrik 2023
11/10/2023 11/10/2023 11:00:40 11/10/2023 11:00:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2023
11/10/2023 11/10/2023 13:54:38 11/10/2023 13:54:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Korrik 2023
13/10/2023 13/10/2023 13:58:58 13/10/2023 13:58:58 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Gusht 2023
13/10/2023 13/10/2023 14:05:03 13/10/2023 14:05:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Korrik 2023
13/10/2023 13/10/2023 15:26:54 13/10/2023 15:26:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Gusht 2023
16/10/2023 16/10/2023 13:41:00 16/10/2023 13:41:00 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2022
17/10/2023 17/10/2023 14:07:15 17/10/2023 14:07:15 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit të Lartë sipas Fushave të Studimit
2022/2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit të Lartë sipas Fushave të Studimit 2022/2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 8 prej 11