Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
10/11/2022 10/11/2022 13:18:23 10/11/2022 13:18:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Gusht 2022
11/11/2022 11/11/2022 12:55:17 11/11/2022 12:55:17 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Gusht 2022
11/11/2022 11/11/2022 13:35:17 11/11/2022 13:35:17 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Gusht 2022
22/11/2022 22/11/2022 12:37:28 22/11/2022 12:37:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Shtator 2022
25/11/2022 25/11/2022 11:52:36 25/11/2022 11:52:36 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2021
25/11/2022 25/11/2022 14:31:51 25/11/2022 14:31:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Tetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Tetor 2022
08/12/2022 08/12/2022 13:49:30 08/12/2022 13:49:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Shtator 2022
12/12/2022 12/12/2022 12:55:41 12/12/2022 12:55:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Shtator 2022
12/12/2022 12/12/2022 13:19:03 12/12/2022 13:19:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Shtator 2022
13/12/2022 13/12/2022 13:35:35 13/12/2022 13:35:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Shtator 2022
23/12/2022 23/12/2022 12:38:20 23/12/2022 12:38:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Tetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Tetor 2022
23/12/2022 23/12/2022 14:32:11 23/12/2022 14:32:11 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Nëntor 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 8 prej 8