Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
14/08/2023 14/08/2023 15:26:04 14/08/2023 15:26:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Qershor 2023
15/08/2023 15/08/2023 13:58:03 15/08/2023 13:58:03 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Qershor 2023
21/08/2023 21/08/2023 14:27:34 21/08/2023 14:27:34 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2022
22/08/2023 22/08/2023 14:11:44 22/08/2023 14:11:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Qershor 2023
23/08/2023 23/08/2023 11:40:54 23/08/2023 11:40:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2023
24/08/2023 24/08/2023 10:59:50 24/08/2023 10:59:50 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Korrik 2023
30/08/2023 30/08/2023 10:55:00 30/08/2023 10:55:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Korrik 2023
31/08/2023 31/08/2023 14:24:37 31/08/2023 14:24:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Korrik 2023
31/08/2023 31/08/2023 14:28:03 31/08/2023 14:28:03 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2022
01/09/2023 01/09/2023 10:08:27 01/09/2023 10:08:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM2 2023
01/09/2023 01/09/2023 10:24:18 01/09/2023 10:24:18 Europe/Ljubljana Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2022
01/09/2023 01/09/2023 11:04:08 01/09/2023 11:04:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2023
01/09/2023 01/09/2023 11:05:51 01/09/2023 11:05:51 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM2 2023
01/09/2023 01/09/2023 13:39:18 01/09/2023 13:39:18 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor 2022
05/09/2023 05/09/2023 15:58:02 05/09/2023 15:58:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Konsumi i Energjisë në Ekonomit Familjare
Çdo 4 vite Vjetore 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Konsumi i Energjisë në Ekonomit Familjare Çdo 4 vite Vjetore 2022
07/09/2023 07/09/2023 11:07:56 07/09/2023 11:07:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2023
08/09/2023 08/09/2023 11:00:00 08/09/2023 11:00:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Gusht 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2023
11/09/2023 11/09/2023 13:54:17 11/09/2023 13:54:17 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Qershor 2023
12/09/2023 12/09/2023 13:59:34 12/09/2023 13:59:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Qershor 2023
13/09/2023 13/09/2023 14:04:42 13/09/2023 14:04:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Qershor 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 7 prej 11