Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
10/12/2021 10/12/2021 14:11:35 10/12/2021 14:11:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2021
13/12/2021 13/12/2021 14:12:10 13/12/2021 14:12:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2021
14/12/2021 14/12/2021 14:12:43 14/12/2021 14:12:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2021
17/12/2021 17/12/2021 14:14:01 17/12/2021 14:14:01 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2021
21/12/2021 21/12/2021 14:14:40 21/12/2021 14:14:40 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2020
22/12/2021 22/12/2021 14:05:03 22/12/2021 14:05:03 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2020
22/12/2021 22/12/2021 14:15:09 22/12/2021 14:15:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2021
23/12/2021 23/12/2021 14:15:43 23/12/2021 14:15:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2021
29/12/2021 29/12/2021 14:21:49 29/12/2021 14:21:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve TM3 2021
30/12/2021 30/12/2021 14:27:04 30/12/2021 14:27:04 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 7 prej 7