Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
20/09/2022 20/09/2022 14:55:46 20/09/2022 14:55:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2021
22/09/2022 22/09/2022 12:34:50 22/09/2022 12:34:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Korrik 2022
23/09/2022 23/09/2022 14:31:12 23/09/2022 14:31:12 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Gusht 2022
23/09/2022 23/09/2022 14:57:10 23/09/2022 14:57:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2022
10/10/2022 10/10/2022 13:17:16 10/10/2022 13:17:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Korrik 2022
10/10/2022 10/10/2022 13:48:44 10/10/2022 13:48:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Korrik 2022
11/10/2022 11/10/2022 12:54:52 11/10/2022 12:54:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Korrik 2022
11/10/2022 11/10/2022 15:02:14 11/10/2022 15:02:14 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2022
13/10/2022 13/10/2022 13:34:37 13/10/2022 13:34:37 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Korrik 2022
14/10/2022 14/10/2022 15:03:28 14/10/2022 15:03:28 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2021
14/10/2022 14/10/2022 15:05:36 14/10/2022 15:05:36 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Gusht 2022
14/10/2022 14/10/2022 15:06:08 14/10/2022 15:06:08 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2022
20/10/2022 20/10/2022 15:06:43 20/10/2022 15:06:43 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2021
21/10/2022 21/10/2022 15:07:15 21/10/2022 15:07:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2022
22/10/2022 22/10/2022 12:36:21 22/10/2022 12:36:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Gusht 2022
25/10/2022 25/10/2022 14:31:33 25/10/2022 14:31:33 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Shtator 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Shtator 2022
28/10/2022 28/10/2022 15:08:01 28/10/2022 15:08:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2022
28/10/2022 28/10/2022 15:08:38 28/10/2022 15:08:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM3 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM3 2022
31/10/2022 31/10/2022 15:09:41 31/10/2022 15:09:41 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2022
08/11/2022 08/11/2022 13:49:13 08/11/2022 13:49:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Gusht 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 7 prej 8