Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
29/10/2021 29/10/2021 15:12:19 29/10/2021 15:12:19 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2021
05/11/2021 05/11/2021 15:13:04 05/11/2021 15:13:04 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2021
11/11/2021 11/11/2021 15:14:06 11/11/2021 15:14:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Tetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2021
12/11/2021 12/11/2021 15:13:28 12/11/2021 15:13:28 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM3 2021
12/11/2021 12/11/2021 15:14:41 12/11/2021 15:14:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2021
16/11/2021 16/11/2021 14:13:26 16/11/2021 14:13:26 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2021
16/11/2021 16/11/2021 15:15:11 16/11/2021 15:15:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa e TIK-ut në Biznese
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa e TIK-ut në Biznese 2020
19/11/2021 19/11/2021 15:15:59 19/11/2021 15:15:59 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3 2021
19/11/2021 19/11/2021 15:16:44 19/11/2021 15:16:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Investimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Investimeve 2020
19/11/2021 19/11/2021 15:17:14 19/11/2021 15:17:14 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2020
22/11/2021 22/11/2021 15:18:00 22/11/2021 15:18:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2021
25/11/2021 25/11/2021 15:19:23 25/11/2021 15:19:23 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2020
30/11/2021 30/11/2021 15:20:48 30/11/2021 15:20:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2020
02/12/2021 02/12/2021 14:05:40 02/12/2021 14:05:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2020
03/12/2021 03/12/2021 14:07:50 03/12/2021 14:07:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2021
03/12/2021 03/12/2021 14:09:11 03/12/2021 14:09:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2021
03/12/2021 03/12/2021 14:57:33 03/12/2021 14:57:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2021
06/12/2021 06/12/2021 14:09:43 06/12/2021 14:09:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2021
08/12/2021 08/12/2021 14:10:10 08/12/2021 14:10:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2021
09/12/2021 09/12/2021 14:10:51 09/12/2021 14:10:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 7