Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
12/08/2022 12/08/2022 11:39:56 12/08/2022 11:39:56 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM2 2022
12/08/2022 12/08/2022 13:33:52 12/08/2022 13:33:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Maj 2022
15/08/2022 15/08/2022 11:43:11 15/08/2022 11:43:11 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Qershor 2022
22/08/2022 22/08/2022 12:33:58 22/08/2022 12:33:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Qershor 2022
23/08/2022 23/08/2022 11:44:32 23/08/2022 11:44:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2022
25/08/2022 25/08/2022 14:30:36 25/08/2022 14:30:36 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Korrik 2022
02/09/2022 02/09/2022 11:46:09 02/09/2022 11:46:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2022
02/09/2022 02/09/2022 11:47:17 02/09/2022 11:47:17 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM2 2022
02/09/2022 02/09/2022 11:47:54 02/09/2022 11:47:54 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor 2021
02/09/2022 02/09/2022 11:49:16 02/09/2022 11:49:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM2 2022
02/09/2022 02/09/2022 11:50:43 02/09/2022 11:50:43 Europe/Ljubljana Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2021
07/09/2022 07/09/2022 11:51:56 07/09/2022 11:51:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2022
08/09/2022 08/09/2022 13:48:10 08/09/2022 13:48:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Qershor 2022
09/09/2022 09/09/2022 14:49:13 09/09/2022 14:49:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Gusht 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2022
11/09/2022 11/09/2022 12:53:54 11/09/2022 12:53:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Qershor 2022
12/09/2022 12/09/2022 13:16:52 12/09/2022 13:16:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Qershor 2022
13/09/2022 13/09/2022 13:34:20 13/09/2022 13:34:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Qershor 2022
15/09/2022 15/09/2022 14:50:55 15/09/2022 14:50:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2022
15/09/2022 15/09/2022 14:53:35 15/09/2022 14:53:35 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Korrik 2022
16/09/2022 16/09/2022 14:54:36 16/09/2022 14:54:36 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 8