Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
11/07/2023 11/07/2023 13:53:25 11/07/2023 13:53:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Prill 2023
11/07/2023 11/07/2023 13:58:56 11/07/2023 13:58:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Prill 2023
12/07/2023 12/07/2023 10:59:20 12/07/2023 10:59:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2023
12/07/2023 12/07/2023 13:45:24 12/07/2023 13:45:24 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2022
13/07/2023 13/07/2023 14:03:53 13/07/2023 14:03:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Prill 2023
14/07/2023 14/07/2023 13:56:23 14/07/2023 13:56:23 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Maj 2023
14/07/2023 14/07/2023 15:25:47 14/07/2023 15:25:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Maj 2023
21/07/2023 21/07/2023 11:40:20 21/07/2023 11:40:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2023
21/07/2023 21/07/2023 14:11:19 21/07/2023 14:11:19 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Maj 2023
24/07/2023 24/07/2023 10:59:13 24/07/2023 10:59:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Qershor 2023
28/07/2023 28/07/2023 10:54:31 28/07/2023 10:54:31 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Qershor 2023
28/07/2023 28/07/2023 11:11:35 28/07/2023 11:11:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2023
31/07/2023 31/07/2023 10:32:30 31/07/2023 10:32:30 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2023
31/07/2023 31/07/2023 14:24:07 31/07/2023 14:24:07 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Qershor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Qershor 2023
04/08/2023 04/08/2023 10:17:49 04/08/2023 10:17:49 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2023
10/08/2023 10/08/2023 13:59:13 10/08/2023 13:59:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Maj 2023
11/08/2023 11/08/2023 10:18:39 11/08/2023 10:18:39 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM2 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM2 2023
11/08/2023 11/08/2023 10:59:40 11/08/2023 10:59:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Korrik 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2023
11/08/2023 11/08/2023 13:53:48 11/08/2023 13:53:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Maj 2023
14/08/2023 14/08/2023 14:04:10 14/08/2023 14:04:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Maj 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 11