Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
24/06/2022 24/06/2022 14:00:30 24/06/2022 14:00:30 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Maj 2022
06/07/2022 06/07/2022 11:29:45 06/07/2022 11:29:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2021
08/07/2022 08/07/2022 13:47:35 08/07/2022 13:47:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Prill 2022
11/07/2022 11/07/2022 12:53:06 11/07/2022 12:53:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Prill 2022
11/07/2022 11/07/2022 13:15:55 11/07/2022 13:15:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Prill 2022
12/07/2022 12/07/2022 11:30:44 12/07/2022 11:30:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2022
13/07/2022 13/07/2022 11:31:29 13/07/2022 11:31:29 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2021
13/07/2022 13/07/2022 13:33:40 13/07/2022 13:33:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Prill 2022
15/07/2022 15/07/2022 11:32:41 15/07/2022 11:32:41 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Maj 2022
22/07/2022 22/07/2022 11:33:44 22/07/2022 11:33:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2022
22/07/2022 22/07/2022 12:33:24 22/07/2022 12:33:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Maj 2022
25/07/2022 25/07/2022 14:30:02 25/07/2022 14:30:02 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Qershor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Qershor 2022
29/07/2022 29/07/2022 11:36:21 29/07/2022 11:36:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2022
29/07/2022 29/07/2022 11:37:22 29/07/2022 11:37:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM2 2022
29/07/2022 29/07/2022 11:37:47 29/07/2022 11:37:47 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2022
05/08/2022 05/08/2022 11:39:34 05/08/2022 11:39:34 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2022
08/08/2022 08/08/2022 13:47:52 08/08/2022 13:47:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Maj 2022
10/08/2022 10/08/2022 13:16:32 10/08/2022 13:16:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Maj 2022
11/08/2022 11/08/2022 11:40:30 11/08/2022 11:40:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Korrik 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2022
11/08/2022 11/08/2022 12:53:27 11/08/2022 12:53:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Maj 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 8