Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
08/06/2023 08/06/2023 11:07:39 08/06/2023 11:07:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2023
09/06/2023 09/06/2023 10:58:47 09/06/2023 10:58:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2023
09/06/2023 09/06/2023 13:37:33 09/06/2023 13:37:33 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2022/2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2022/2023
09/06/2023 09/06/2023 13:52:53 09/06/2023 13:52:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Mars 2023
09/06/2023 09/06/2023 14:32:48 09/06/2023 14:32:48 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2022
12/06/2023 12/06/2023 13:58:33 12/06/2023 13:58:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Mars 2023
13/06/2023 13/06/2023 14:03:28 13/06/2023 14:03:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Mars 2023
14/06/2023 14/06/2023 13:44:24 14/06/2023 13:44:24 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2022
15/06/2023 15/06/2023 10:10:08 15/06/2023 10:10:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2023
15/06/2023 15/06/2023 10:37:10 15/06/2023 10:37:10 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2022
15/06/2023 15/06/2023 13:55:53 15/06/2023 13:55:53 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Prill 2023
15/06/2023 15/06/2023 15:25:21 15/06/2023 15:25:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Prill 2023
22/06/2023 22/06/2023 14:10:20 22/06/2023 14:10:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Prill 2023
23/06/2023 23/06/2023 10:58:45 23/06/2023 10:58:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Maj 2023
23/06/2023 23/06/2023 11:38:24 23/06/2023 11:38:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2023
23/06/2023 23/06/2023 14:10:44 23/06/2023 14:10:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2022
26/06/2023 26/06/2023 13:38:28 26/06/2023 13:38:28 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2022
30/06/2023 30/06/2023 10:54:07 30/06/2023 10:54:07 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Maj 2023
30/06/2023 30/06/2023 14:23:40 30/06/2023 14:23:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Maj 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Maj 2023
05/07/2023 05/07/2023 13:44:57 05/07/2023 13:44:57 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 11