Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
25/06/2021 25/06/2021 14:32:59 25/06/2021 14:32:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2020
25/06/2021 25/06/2021 14:33:56 25/06/2021 14:33:56 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2020
29/06/2021 29/06/2021 14:20:13 29/06/2021 14:20:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve TM1 2021
30/06/2021 30/06/2021 14:34:40 30/06/2021 14:34:40 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2021
08/07/2021 08/07/2021 14:35:19 08/07/2021 14:35:19 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2020
12/07/2021 12/07/2021 14:35:46 12/07/2021 14:35:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Qershor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2021
15/07/2021 15/07/2021 14:36:38 15/07/2021 14:36:38 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2020
23/07/2021 23/07/2021 14:40:46 23/07/2021 14:40:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2021
30/07/2021 30/07/2021 14:41:21 30/07/2021 14:41:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2021
30/07/2021 30/07/2021 14:41:49 30/07/2021 14:41:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM2 2021
30/07/2021 30/07/2021 14:42:35 30/07/2021 14:42:35 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2021
04/08/2021 04/08/2021 14:45:25 04/08/2021 14:45:25 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2021
06/08/2021 06/08/2021 14:44:21 06/08/2021 14:44:21 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM2 2021
11/08/2021 11/08/2021 14:46:47 11/08/2021 14:46:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Korrik 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2021
12/08/2021 12/08/2021 14:47:27 12/08/2021 14:47:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2 2021
20/08/2021 20/08/2021 14:48:21 20/08/2021 14:48:21 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM2 2021
23/08/2021 23/08/2021 14:48:52 23/08/2021 14:48:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2021
02/09/2021 02/09/2021 14:49:43 02/09/2021 14:49:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2021
03/09/2021 03/09/2021 14:50:46 03/09/2021 14:50:46 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor 2020
03/09/2021 03/09/2021 14:51:21 03/09/2021 14:51:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM2 2021

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 4 prej 7