Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
10/05/2023 10/05/2023 13:58:13 10/05/2023 13:58:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Shkurt 2023
11/05/2023 11/05/2023 10:17:07 11/05/2023 10:17:07 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM1 2023
11/05/2023 11/05/2023 10:58:12 11/05/2023 10:58:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2023
11/05/2023 11/05/2023 13:52:34 11/05/2023 13:52:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Shkurt 2023
15/05/2023 15/05/2023 13:55:24 15/05/2023 13:55:24 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Mars 2023
15/05/2023 15/05/2023 14:02:56 15/05/2023 14:02:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Shkurt 2023
15/05/2023 15/05/2023 15:25:05 15/05/2023 15:25:05 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Mars 2023
22/05/2023 22/05/2023 11:38:00 22/05/2023 11:38:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2023
23/05/2023 23/05/2023 14:09:06 23/05/2023 14:09:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Mars 2023
24/05/2023 24/05/2023 10:58:20 24/05/2023 10:58:20 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Prill 2023
26/05/2023 26/05/2023 10:24:52 26/05/2023 10:24:52 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore 2022
26/05/2023 26/05/2023 11:02:42 26/05/2023 11:02:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2022
29/05/2023 29/05/2023 13:36:55 29/05/2023 13:36:55 Europe/Ljubljana Sociale Niveli i Pagave në Kosovë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Niveli i Pagave në Kosovë 2022
30/05/2023 30/05/2023 10:53:45 30/05/2023 10:53:45 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Prill 2023
31/05/2023 31/05/2023 14:23:14 31/05/2023 14:23:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Prill 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Prill 2023
02/06/2023 02/06/2023 10:06:20 02/06/2023 10:06:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2023
02/06/2023 02/06/2023 11:03:48 02/06/2023 11:03:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2023
02/06/2023 02/06/2023 11:39:13 02/06/2023 11:39:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2022
06/06/2023 06/06/2023 11:05:35 06/06/2023 11:05:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2023
07/06/2023 07/06/2023 13:43:53 07/06/2023 13:43:53 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 4 prej 11