Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
03/06/2022 03/06/2022 15:10:47 03/06/2022 15:10:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2022
06/06/2022 06/06/2022 15:11:15 06/06/2022 15:11:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2022
08/06/2022 08/06/2022 13:46:44 08/06/2022 13:46:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Mars 2022
08/06/2022 08/06/2022 15:12:49 08/06/2022 15:12:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2022
08/06/2022 08/06/2022 15:13:35 08/06/2022 15:13:35 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju njoftojmë se Statistikat e Lindjeve 2021 (publikimi i të dhënave duke u bazuar në burimet administrative - ARC) nuk do te publikohen sipas afatit të paraparë në kalendar (08.06.2022) por do të publikohet me datën 29.06.2022. Arsyeja është mosplotësimi i kompletuar i tabelave.
Sociale Statistikat e Lindjeve 2021
10/06/2022 10/06/2022 15:14:12 10/06/2022 15:14:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2022
10/06/2022 10/06/2022 15:15:43 10/06/2022 15:15:43 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2021/2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2021/2022
13/06/2022 13/06/2022 12:52:28 13/06/2022 12:52:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Mars 2022
13/06/2022 13/06/2022 13:15:24 13/06/2022 13:15:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Mars 2022
13/06/2022 13/06/2022 13:33:09 13/06/2022 13:33:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Mars 2022
15/06/2022 15/06/2022 11:16:30 15/06/2022 11:16:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2022
15/06/2022 15/06/2022 11:19:13 15/06/2022 11:19:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Prill 2022
15/06/2022 15/06/2022 11:20:07 15/06/2022 11:20:07 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2021
15/06/2022 15/06/2022 15:17:18 15/06/2022 15:17:18 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju njoftojmë se Statistikat e Vdekjeve, 2021 (duke u bazuar në të dhëna nga burimet administrative - ARC) nuk do të publikohet sipas afatit të paraparë në kalendarin e publikimeve (15.06.2022) por do të publikohet me datën 30.06.2022. Arsyeja është dallimi në të dhënat ( totale të numrit të vdekjeve në mes të tabelave).
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2021
17/06/2022 17/06/2022 11:20:58 17/06/2022 11:20:58 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi i Rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore për TM1 2022 nuk mund të publikohet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2022” për shkak të vonesave të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2022
22/06/2022 22/06/2022 11:21:27 22/06/2022 11:21:27 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të nderuar, Ju njoftojmë se publikimi i “Vlerësimit të Popullsisë 2021” nuk është e mundur të bëhet sot (më 22.06.2022 siç është paraparë në kalendarin e Publikimeve 2022) por ai shtyhet për datë 27.06.2022 meqë jemi në pritje të disa të dhënave për Statistiak Vitale.
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2021
22/06/2022 22/06/2022 12:32:44 22/06/2022 12:32:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Prill 2022
23/06/2022 23/06/2022 15:08:02 23/06/2022 15:08:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2022
24/06/2022 24/06/2022 11:25:40 24/06/2022 11:25:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2021
24/06/2022 24/06/2022 11:28:05 24/06/2022 11:28:05 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi "Statistikat e jurisprudencës për personat e mitur 2021" nuk do të mund të publikohet sipas Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2022 (24.06.2022), për shkak se të dhënat e pranuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë të dhëna të pjesshme dhe si të tilla nuk mund të publikohen.
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2021

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 4 prej 8