Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
29/04/2022 29/04/2022 14:57:10 29/04/2022 14:57:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2022
29/04/2022 29/04/2022 14:57:49 29/04/2022 14:57:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2022
29/04/2022 29/04/2022 14:58:26 29/04/2022 14:58:26 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2022
06/05/2022 06/05/2022 14:59:26 06/05/2022 14:59:26 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2022
06/05/2022 06/05/2022 15:00:16 06/05/2022 15:00:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2021
10/05/2022 10/05/2022 13:46:31 10/05/2022 13:46:31 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Shkurt 2022
11/05/2022 11/05/2022 12:52:09 11/05/2022 12:52:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Shkurt 2022
11/05/2022 11/05/2022 13:15:06 11/05/2022 13:15:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Shkurt 2022
11/05/2022 11/05/2022 15:00:41 11/05/2022 15:00:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2022
12/05/2022 12/05/2022 15:01:55 12/05/2022 15:01:55 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM1 2022
13/05/2022 13/05/2022 13:32:06 13/05/2022 13:32:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Shkurt 2022
13/05/2022 13/05/2022 15:02:51 13/05/2022 15:02:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Mars 2022
23/05/2022 23/05/2022 12:32:21 23/05/2022 12:32:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Mars 2022
23/05/2022 23/05/2022 15:04:15 23/05/2022 15:04:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2022
25/05/2022 25/05/2022 14:00:15 25/05/2022 14:00:15 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Prill 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Prill 2022
27/05/2022 27/05/2022 15:05:20 27/05/2022 15:05:20 Europe/Ljubljana Sociale Niveli i Pagave në Kosovë
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Niveli i Pagave në Kosovë 2021
27/05/2022 27/05/2022 15:05:57 27/05/2022 15:05:57 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se Publikimi i Rezultateve të Anketës së Ekonomive Bujqësore për 2021 nuk mund të bëhet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së” (27 Maj 2022) për shkak të vonesave dhe vështirësive të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren, vëllimit të madh të punëve si dhe numrit të vogël të stafit në Anketën e Ekonomive Bujqësore, 2021. Publikimi i rezultateve të Anketës së Ekonomive Bujqësore, 2021 do të bëhet gjatë muajit korrik.
Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore 2021
27/05/2022 27/05/2022 15:06:47 27/05/2022 15:06:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2021
03/06/2022 03/06/2022 11:24:49 03/06/2022 11:24:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2021
03/06/2022 03/06/2022 15:07:31 03/06/2022 15:07:31 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 8