Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
22/03/2023 22/03/2023 11:37:11 22/03/2023 11:37:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2023
24/03/2023 24/03/2023 10:57:31 24/03/2023 10:57:31 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Shkurt 2023
24/03/2023 24/03/2023 14:08:18 24/03/2023 14:08:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Janar 2023
30/03/2023 30/03/2023 10:52:58 30/03/2023 10:52:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Shkurt 2023
31/03/2023 31/03/2023 14:22:27 31/03/2023 14:22:27 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Shkurt 2023
11/04/2023 11/04/2023 10:57:54 11/04/2023 10:57:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2023
11/04/2023 11/04/2023 13:50:27 11/04/2023 13:50:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Janar 2023
11/04/2023 11/04/2023 13:57:46 11/04/2023 13:57:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Janar 2023
13/04/2023 13/04/2023 14:02:38 13/04/2023 14:02:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Janar 2023
14/04/2023 14/04/2023 13:54:58 14/04/2023 13:54:58 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Shkurt 2023
14/04/2023 14/04/2023 15:24:49 14/04/2023 15:24:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Shkurt 2023
21/04/2023 21/04/2023 11:37:39 21/04/2023 11:37:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2023
24/04/2023 24/04/2023 10:57:59 24/04/2023 10:57:59 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Mars 2023
25/04/2023 25/04/2023 14:08:42 25/04/2023 14:08:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Shkurt 2023
28/04/2023 28/04/2023 10:32:07 28/04/2023 10:32:07 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2023
28/04/2023 28/04/2023 10:53:20 28/04/2023 10:53:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Mars 2023
28/04/2023 28/04/2023 11:11:18 28/04/2023 11:11:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2023
28/04/2023 28/04/2023 14:22:49 28/04/2023 14:22:49 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Mars 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Mars 2023
05/05/2023 05/05/2023 10:06:49 05/05/2023 10:06:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2022
05/05/2023 05/05/2023 10:16:19 05/05/2023 10:16:19 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 11