Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
28/05/2021 28/05/2021 11:43:11 28/05/2021 11:43:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2020
28/05/2021 28/05/2021 11:45:28 28/05/2021 11:45:28 Europe/Ljubljana Sociale Niveli i Pagave në Kosovë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Niveli i Pagave në Kosovë 2020
28/05/2021 28/05/2021 11:45:55 28/05/2021 11:45:55 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore 2020
03/06/2021 03/06/2021 14:17:15 03/06/2021 14:17:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2020
03/06/2021 03/06/2021 14:17:52 03/06/2021 14:17:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM1 2021
03/06/2021 03/06/2021 14:18:22 03/06/2021 14:18:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2021
04/06/2021 04/06/2021 14:19:00 04/06/2021 14:19:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2021
04/06/2021 04/06/2021 14:19:57 04/06/2021 14:19:57 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2021
08/06/2021 08/06/2021 14:23:00 08/06/2021 14:23:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2021
10/06/2021 10/06/2021 14:23:34 10/06/2021 14:23:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2020
10/06/2021 10/06/2021 14:26:11 10/06/2021 14:26:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2021
11/06/2021 11/06/2021 14:27:04 11/06/2021 14:27:04 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2020
11/06/2021 11/06/2021 14:27:34 11/06/2021 14:27:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2020/2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2020/2021
14/06/2021 14/06/2021 14:28:10 14/06/2021 14:28:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2021
15/06/2021 15/06/2021 14:28:40 15/06/2021 14:28:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2021
18/06/2021 18/06/2021 14:29:17 18/06/2021 14:29:17 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2021
21/06/2021 21/06/2021 14:29:45 21/06/2021 14:29:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2020
23/06/2021 23/06/2021 14:30:55 23/06/2021 14:30:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2021
23/06/2021 23/06/2021 14:31:36 23/06/2021 14:31:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2021
24/06/2021 24/06/2021 14:32:14 24/06/2021 14:32:14 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 7