Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
16/02/2023 16/02/2023 10:57:21 16/02/2023 10:57:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2023
22/02/2023 22/02/2023 14:07:56 22/02/2023 14:07:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Dhjetor 2022
24/02/2023 24/02/2023 10:57:06 24/02/2023 10:57:06 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Janar 2023
24/02/2023 24/02/2023 11:36:47 24/02/2023 11:36:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2023
27/02/2023 27/02/2023 10:15:42 27/02/2023 10:15:42 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
2015-2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi 2015-2022
28/02/2023 28/02/2023 10:52:35 28/02/2023 10:52:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Janar 2023
28/02/2023 28/02/2023 14:22:03 28/02/2023 14:22:03 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informoj se publikimi “Statistikat administrative të tregut të punës, janar 2023” nuk do të mund të publikohet sot sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2023”, publikimi është në finalizim e sipër dhe do të publikohet me datën 02.03.2023.
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Janar 2023
03/03/2023 03/03/2023 10:05:13 03/03/2023 10:05:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM4 2022
03/03/2023 03/03/2023 11:03:26 03/03/2023 11:03:26 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2022
03/03/2023 03/03/2023 11:05:22 03/03/2023 11:05:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2022
10/03/2023 10/03/2023 10:57:36 10/03/2023 10:57:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shkurt 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2023
10/03/2023 10/03/2023 11:07:24 10/03/2023 11:07:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2022
10/03/2023 10/03/2023 13:48:10 10/03/2023 13:48:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Dhjetor 2022
10/03/2023 10/03/2023 13:57:18 10/03/2023 13:57:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Dhjetor 2022
13/03/2023 13/03/2023 14:02:14 13/03/2023 14:02:14 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Dhjetor 2022
15/03/2023 15/03/2023 10:09:46 15/03/2023 10:09:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2022
15/03/2023 15/03/2023 10:30:34 15/03/2023 10:30:34 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2022
15/03/2023 15/03/2023 13:54:40 15/03/2023 13:54:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Janar 2023
15/03/2023 15/03/2023 15:24:22 15/03/2023 15:24:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
Janar 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit Janar 2023
17/03/2023 17/03/2023 10:20:44 17/03/2023 10:20:44 Europe/Ljubljana Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin
2021-2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin 2021-2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 2 prej 11