Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
15/03/2021 15/03/2021 11:23:01 15/03/2021 11:23:01 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2020 (1)
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2020 (1)
16/03/2021 16/03/2021 11:28:34 16/03/2021 11:28:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2020
19/03/2021 19/03/2021 11:29:21 19/03/2021 11:29:21 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) për TM4 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (19.03.2021), pasiqë legjislacioni në fuqi nuk lejonte angazhimin e stafit të jashtëm derisa për shkak të procedurave administrative të tejzgjatura për përzgjedhjen e Operatorit Ekonomik për grumbullimin e të dhënave. Grumbullimi i të dhënave të AFP-së për TM4 2020 ka filluar me vonesë. Të dhënat nga tereni janë duke u procesuar dhe do të publikohen gjatë muajit maj 2021.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2020
19/03/2021 19/03/2021 11:30:52 19/03/2021 11:30:52 Europe/Ljubljana Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin
2019-2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin 2019-2020
22/03/2021 22/03/2021 11:32:11 22/03/2021 11:32:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2021
31/03/2021 31/03/2021 14:30:08 31/03/2021 14:30:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve TM4 2020
02/04/2021 02/04/2021 11:33:27 02/04/2021 11:33:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2020
02/04/2021 02/04/2021 11:34:22 02/04/2021 11:34:22 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (02.04.2021), pasiqë legjislacioni në fuqi nuk lejonte angazhimin e stafit të jashtëm derisa për shkak të procedurave administrative të tejzgjatura për përzgjedhjen e Operatorit Ekonomik , grumbullimi i të dhënave për TM4 2020 ka filluar me vonesë. Të dhënat nga tereni janë duke u procesuar dhe do të publikohen në fund të muajit maj 2021.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2020
12/04/2021 12/04/2021 11:34:48 12/04/2021 11:34:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Mars 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2021
22/04/2021 22/04/2021 11:35:30 22/04/2021 11:35:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2021
30/04/2021 30/04/2021 11:36:09 30/04/2021 11:36:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2021
30/04/2021 30/04/2021 11:36:34 30/04/2021 11:36:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2021
30/04/2021 30/04/2021 11:37:03 30/04/2021 11:37:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2021
07/05/2021 07/05/2021 11:37:37 07/05/2021 11:37:37 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2020
07/05/2021 07/05/2021 11:39:23 07/05/2021 11:39:23 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2021
11/05/2021 11/05/2021 11:40:15 11/05/2021 11:40:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Prill 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2021
12/05/2021 12/05/2021 11:40:46 12/05/2021 11:40:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1 2021
14/05/2021 14/05/2021 11:39:47 14/05/2021 11:39:47 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM1 2021
20/05/2021 20/05/2021 11:41:54 20/05/2021 11:41:54 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM1 2021
24/05/2021 24/05/2021 11:42:30 24/05/2021 11:42:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2021

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 2 prej 7