Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
16/03/2022 16/03/2022 11:54:10 16/03/2022 11:54:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2021
16/03/2022 16/03/2022 14:34:20 16/03/2022 14:34:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2021
17/03/2022 17/03/2022 14:46:13 17/03/2022 14:46:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Janar 2022
18/03/2022 18/03/2022 14:49:42 18/03/2022 14:49:42 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi i Rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore për TM4 2021 nuk mund të publikohet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së 2022” për shkak të vonesave të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2021
18/03/2022 18/03/2022 14:50:47 18/03/2022 14:50:47 Europe/Ljubljana Bujqësi Statistiakt e Ujit
2020-2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Statistiakt e Ujit 2020-2021
22/03/2022 22/03/2022 14:51:34 22/03/2022 14:51:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2022
25/03/2022 25/03/2022 12:30:50 25/03/2022 12:30:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Janar 2022
25/03/2022 25/03/2022 13:59:21 25/03/2022 13:59:21 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Janar 2022
25/03/2022 25/03/2022 13:59:37 25/03/2022 13:59:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Shkurt 2022
31/03/2022 31/03/2022 14:52:33 31/03/2022 14:52:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve TM4 2021
01/04/2022 01/04/2022 14:53:20 01/04/2022 14:53:20 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi i Rezultateve vjetore të Anketës së Fuqisë Punëtore për 2021 nuk mund të publikohet sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK-së” (01 prill 2022) për shkak të vonesave të paraqitura në grumbullimin e të dhënave në teren.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2021
08/04/2022 08/04/2022 12:50:58 08/04/2022 12:50:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Janar 2022
08/04/2022 08/04/2022 13:14:25 08/04/2022 13:14:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Janar 2022
08/04/2022 08/04/2022 13:46:11 08/04/2022 13:46:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Janar 2022
12/04/2022 12/04/2022 14:54:05 12/04/2022 14:54:05 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2022
13/04/2022 13/04/2022 13:31:51 13/04/2022 13:31:51 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Janar 2022
15/04/2022 15/04/2022 14:55:51 15/04/2022 14:55:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Shkurt 2022
22/04/2022 22/04/2022 12:32:01 22/04/2022 12:32:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Shkurt 2022
22/04/2022 22/04/2022 13:59:56 22/04/2022 13:59:56 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Mars 2022
22/04/2022 22/04/2022 14:56:33 22/04/2022 14:56:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 2 prej 8