Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
15/12/2023 15/12/2023 14:00:59 15/12/2023 14:00:59 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Tetor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Tetor 2023
19/12/2023 19/12/2023 10:23:33 19/12/2023 10:23:33 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2022
19/12/2023 19/12/2023 13:47:52 19/12/2023 13:47:52 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2022
22/12/2023 22/12/2023 11:01:37 22/12/2023 11:01:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Nëntor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Nëntor 2023
22/12/2023 22/12/2023 11:46:46 22/12/2023 11:46:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2023
22/12/2023 22/12/2023 13:45:56 22/12/2023 13:45:56 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2022
22/12/2023 22/12/2023 14:13:15 22/12/2023 14:13:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Tetor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Tetor 2023
29/12/2023 29/12/2023 14:06:33 29/12/2023 14:06:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Nëntor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Nëntor 2023
29/12/2023 29/12/2023 14:26:36 29/12/2023 14:26:36 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Nëntor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Nëntor 2023
29/12/2023 29/12/2023 14:31:08 29/12/2023 14:31:08 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 11 prej 11