Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
17/11/2023 17/11/2023 10:22:47 17/11/2023 10:22:47 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2022
17/11/2023 17/11/2023 14:24:41 17/11/2023 14:24:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Investimeve
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Investimeve 2022
22/11/2023 22/11/2023 11:46:23 22/11/2023 11:46:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2023
22/11/2023 22/11/2023 14:12:50 22/11/2023 14:12:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Shtator 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Shtator 2023
24/11/2023 24/11/2023 11:01:07 24/11/2023 11:01:07 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Tetor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Tetor 2023
24/11/2023 24/11/2023 11:15:32 24/11/2023 11:15:32 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2024
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2024
29/11/2023 29/11/2023 14:34:14 29/11/2023 14:34:14 Europe/Ljubljana Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2022
30/11/2023 30/11/2023 14:25:57 30/11/2023 14:25:57 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës
Tetor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat Administrative të Tregut të Punës Tetor 2023
30/11/2023 30/11/2023 14:26:52 30/11/2023 14:26:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2022
01/12/2023 01/12/2023 10:08:53 01/12/2023 10:08:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2023
01/12/2023 01/12/2023 11:04:23 01/12/2023 11:04:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2023
01/12/2023 01/12/2023 14:27:55 01/12/2023 14:27:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2022
06/12/2023 06/12/2023 11:06:20 06/12/2023 11:06:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2023
08/12/2023 08/12/2023 11:01:18 08/12/2023 11:01:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2023
08/12/2023 08/12/2023 11:08:13 08/12/2023 11:08:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2023
08/12/2023 08/12/2023 13:42:44 08/12/2023 13:42:44 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2022
12/12/2023 12/12/2023 13:56:05 12/12/2023 13:56:05 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Shtator 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Shtator 2023
12/12/2023 12/12/2023 14:01:09 12/12/2023 14:01:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Shtator 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Shtator 2023
13/12/2023 13/12/2023 14:05:54 13/12/2023 14:05:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Shtator 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Shtator 2023
15/12/2023 15/12/2023 10:11:25 15/12/2023 10:11:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2023

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 10 prej 11