Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
10/01/2023 10/01/2023 10:51:31 10/01/2023 10:51:31 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Nëntor 2022
10/01/2023 10/01/2023 13:51:06 10/01/2023 13:51:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Tetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Tetor 2022
10/01/2023 10/01/2023 13:56:45 10/01/2023 13:56:45 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Tetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Tetor 2022
11/01/2023 11/01/2023 10:56:49 11/01/2023 10:56:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Dhjetor 2022
13/01/2023 13/01/2023 13:53:54 13/01/2023 13:53:54 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Nëntor 2022
13/01/2023 13/01/2023 14:01:41 13/01/2023 14:01:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Tetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Tetor 2022
23/01/2023 23/01/2023 10:56:35 23/01/2023 10:56:35 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale Dhjetor 2022
23/01/2023 23/01/2023 14:07:41 23/01/2023 14:07:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë Nëntor 2022
25/01/2023 25/01/2023 11:36:10 25/01/2023 11:36:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2022
27/01/2023 27/01/2023 11:09:29 27/01/2023 11:09:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM4 2022
30/01/2023 30/01/2023 10:51:51 30/01/2023 10:51:51 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë Dhjetor 2022
30/01/2023 30/01/2023 14:13:52 30/01/2023 14:13:52 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2022
31/01/2023 31/01/2023 10:31:45 31/01/2023 10:31:45 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2022
03/02/2023 03/02/2023 10:14:17 03/02/2023 10:14:17 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2022
10/02/2023 10/02/2023 10:14:44 10/02/2023 10:14:44 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM4 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM4 2022
10/02/2023 10/02/2023 13:51:54 10/02/2023 13:51:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë Nëntor 2022
10/02/2023 10/02/2023 13:57:04 10/02/2023 13:57:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë Nëntor 2022
13/02/2023 13/02/2023 14:01:58 13/02/2023 14:01:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve
Nëntor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Shërbimeve Nëntor 2022
15/02/2023 15/02/2023 13:54:13 15/02/2023 13:54:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve
Dhjetor 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shurorëzimeve Dhjetor 2022
16/02/2023 16/02/2023 10:15:16 16/02/2023 10:15:16 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015-2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015-2022

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 11