/media/5217/img_7923.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132215710200000000

Takim konsultativ me përfaqësuesit e institucioneve publike mbi draft-pyetësorët e Regjistrimit

17/12/2019

Në kuadër të përgatitjeve për Regjistrimin e Popullsisë dhe Banesave 2021, ASK organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e institucioneve publike mbi draft-pyetësorët e Regjistrimit.