/media/5143/photo-dita-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132169829740000000

Java e Regjistrimit të Popullsisë 2021

30/10/2019

Konferencë: Java e Regjistrimit të Popullsisë 2021

 

Vendi:                 Hotel Sirius, Salla e Konferencave, Prishtinë

Datat & Koha:   28 tetor – 01 nëntor 2019, 10:00 – 15:30

Përkthimi:          Shqip / Serbisht / Anglisht

 

 

 

PROGRAMI

DITA 1: E HËNË, 28 tetor 2019 - Punëtori me Ministritë, agjencitë dhe institutet e tjera publike

Regjistrimi:        9:30 - 10:00

Moderator: Ms. Hazbije Qeriqi, Outreach and Communication Officer, Kosovo Agency of Statistics

Hapja dhe mirëseardhja

10:00 – 10:15

Z. Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës

 Roli thelbësor i Regjistrimit të Popullsisë 2021 për Republikën e Kosovës në integrimet euroatlantike

II. Prezantimet

10:15 – 10:45

Z. Avni Kastrati, Drejtor i Statistikave Sociale/Menaxher i Regjistrimit të Popullsisë 2021

Regjistrimi i Popullsisë 2021: Ligji, Buxheti dhe Plani

10:45-11:00

Z. Burim Limolli, Shef i divizionit të IT

IT: Metodat e aplikimit (CAPI) – përparësitë dhe mangësitë

11:00-11.20                                                           

Pauzë për kafe

11:20-11:45

Prezantimi i pyetësorëve (kryesorë) - Demografia

11:45-12:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

12:30-13:30

Dreka

13:30-13:45

Znj. Hazbije Qeriqi, Udhëheqëse për Komunikim dhe Sensibilizim/ Regjistrimi i Popullsisë 2021

Komunikimi dhe Sensibilizimi

13:45-15:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

 

DITA 2: E MARTË, 29 tetor 2019 – Punëtori me Komunat dhe Pushtetin Lokal

Regjistrimi:        9:30 - 10:00                                                                          

10:00 – 10:15

Z. Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës

 Roli thelbësor i Regjistrimit të Popullsisë 2021 për Republikën e Kosovës në integrimet euroatlantike

II. Prezantimet

10:15 – 10:45

Z. Avni Kastrati, Drejtor i Statistikave Sociale/Menaxher i Regjistrimit të Popullsisë 2021

Regjistrimi i Popullsisë 2021: Ligji, Buxheti dhe plani

10:45-11:00

Z. Burim Limolli, Shef i divizionit të IT

IT: Metodat e aplikimit (CAPI) – përparësitë dhe mangësitë

11:00-11.20                                                           

Pauzë për kafe

11:20-11:45

Prezantimi i pyetësorëve (kryesorë) - Demografia

11:45-12:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

12:30-13:30

Dreka

13:30-13:45

Znj. Hazbije Qeriqi, Udhëheqëse për Komunikim dhe Sensibilizim/ Regjistrimi i Popullsisë 2021

Komunikimi dhe Sensibilizimi

13:45-15:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

 

DITA 3: E MËRKURË, 30 tetor 2019 – Punëtori me Institucionet ndërkombëtare: organizatat e UN, EU dhe ambasadat

Regjistrimi:        9:30 - 10:00                                                                                      

10.00 – 10.15

Z. Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës

 Roli thelbësor i Regjistrimit të Popullsisë 2021 për Republikën e Kosovës në integrimet euroatlantike

II. Prezantimet

10:15 – 10:45

Z. Avni Kastrati, Drejtor i Statistikave Sociale/Menaxher i Regjistrimit të Popullsisë 2021

Regjistrimi i Popullsisë 2021: Ligji, Buxheti dhe plani

10:45-11:00

Z. Burim Limolli, Shef i divizionit të IT

IT: Metodat e aplikimit (CAPI) – përparësitë dhe mangësitë

11:00-11:20                                                           

Pauzë për kafe

11:20-11:45

Prezantimi i pyetësorëve (kryesorë) - Demografia

11.45-12.30

Pjesëmarrësit

Diskutim

12:30-13:30

Dreka

13:30-13:45

Znj. Hazbije Qeriqi, Udhëheqëse për Komunikim dhe Sensibilizim/ Regjistrimi i Popullsisë 2021

Komunikimi dhe Sensibilizimi

13:45-15:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

 

DITA 4: E ENJTE, 31 tetor 2019 – Punëtori me Komunitetin fetar, OJQ, Shoqërinë civile dhe mediat                                                                                         

10:00 – 10:15

Z. Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës

Roli thelbësor i Regjistrimit të Popullsisë 2021 për Republikën e Kosovës në integrimet euroatlantike

II. Prezantimet

10:15 – 10:45

Z. Avni Kastrati, Drejtor i Statistikave Sociale/Menaxher i Regjistrimit të Popullsisë 2021

Regjistrimi i Popullsisë 2021: Ligji, Buxheti dhe plani

10:45-11:00

Z. Burim Limolli, Shef i divizionit të IT

IT: Metodat e aplikimit (CAPI) – përparësitë dhe mangësitë

11:00-11:20                                                           

Pauzë për kafe

11:20-11:45

Prezantimi i pyetësorëve (kryesorë) - Demografia

11:45-12:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

12:30-13:30

Dreka

13:30-13:45

Znj. Hazbije Qeriqi, Udhëheqëse për Komunikim dhe Sensibilizim/ Regjistrimi i Popullsisë 2021

Komunikimi dhe Sensibilizimi

13:45-15:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

 

DITA 5: E PREMTE, 01 NËNTOR 2019 – Punëtori me Akademinë, universitetet, hulumtuesit dhe ekspertët                                                                                       

10:00 – 10:15

Z. Isa Krasniqi, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës

 Roli thelbësor i Regjistrimit të Popullsisë 2021 për Republikën e Kosovës në integrimet euroatlantike

II. Prezantimet

 

 

10:15 – 10:45

Z. Avni Kastrati, Drejtor i Statistikave Sociale/Menaxher i Regjistrimit të Popullsisë 2021

Regjistrimi i Popullsisë 2021: Ligji, Buxheti dhe plani

10:45-11:00

Z. Burim Limolli, Shef i divizionit të IT

IT: Metodat e aplikimit (CAPI) – përparësitë dhe mangësitë

11:00-11:20                                                           

Pauzë për kafe

11:20-11:45

Prezantimi i pyetësorëve (kryesorë) - Demografia

11:45-12:30

Pjesëmarrësit

Diskutim

12:30-13:30

Dreka

13:30-13:45

Znj. Hazbije Qeriqi, Udhëheqëse për Komunikim dhe Sensibilizim/ Regjistrimi i Popullsisë 2021

Komunikimi dhe Sensibilizimi

13:45-15:30

Pjesëmarrësit

Diskutim