Mundësi punësimi

Konkurs - Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave - DMTI

03/11/2022

Konkurs - Zyrtar për Statistika të Bujqësisë dhe Mjedisit -DBM

03/11/2022

Njoftimi për Emrimin e Kandidatit DSE

21/10/2022

Njoftimi për Emrim të Kandidatit-DSS

21/10/2022

Zyrtar për Statistika te Çmimeve - Departamenti i Statistikave Ekonomike

26/08/2022

Zyrtar për Statistika të AFP-së - Departamenti i Statistikave Sociale

27/08/2022

TERMS OF REFERENCE FOR KAS NEW WEBSITE

18/08/2022

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASËN AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS PRAKTIKË NË PUNË

16/06/2022

The Project “Strengthening of the Statistical System of Kosovo, 2019-2023” is seeking for 6 interns in these areas:

28/02/2022

Faqja 1 prej 1