Mundësi punësimi

Dy ( 2 ) Zyrtar për zyrën rajonale të statistikave në Prishtinë dhe Mitrovicë

09/10/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika te Transportit dhe Telekomunikimit

09/10/2017

Dy (2), nje (1) Udhëheqës divizioni të statistikave të popullsisë, nje (1) Udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës ne Prizren

09/10/2017

Njoftim për pozitën udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës në Prizren

18/10/2017

Një ( 1) Udhëheqës i zyrës rajonale të statistikës në Prizren

06/12/2017

Një ( 1) Drejtor te departamentit te Statistikave sociale

25/04/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika të llogarive kombëtare

27/04/2017

Faqja 1 prej 2