Mundësi punësimi

Një ( 1) Zyrtar për statistika në Prizren

19/07/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika të mjedisit

19/07/2017

Një ( 1) Zyrtar i bazës se te dhënave-Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë

19/07/2017

Zyrtar për statistika të ndërmarrjeve

15/09/2017

Zyrtar për statistika e Çmimeve të Paritetit të fuqisë blerëse (PFBse)

29/09/2017

Njoftim: Mbi Anulimin e Konkursit për pozitën Asistente Ekzekutive e Kryeshefit Ekzekutiv-1 (një vend pune),Numri i referencës: ASK-ZKE-001

29/09/2017

Dy ( 2 ) Zyrtar për zyrën rajonale të statistikave në Prishtinë dhe Mitrovicë

09/10/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika te Transportit dhe Telekomunikimit

09/10/2017

Dy (2), nje (1) Udhëheqës divizioni të statistikave të popullsisë, nje (1) Udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës ne Prizren

09/10/2017

Njoftim për pozitën udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës në Prizren

18/10/2017

Faqja 1 prej 2