Mundësi punësimi

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës ne Gjakovë

08/09/2015

Një ( 1) Zyrtar për statistika ne Pejë

08/09/2015

Një ( 1) Zyrtar i lartë për komunikim me publikun

08/09/2015

IT Trainee

02/02/2015

Një ( 1) Drejtor Departamentit te Administratës

06/05/2015

Një ( 1) Zyrtar i lartë per analiza sektoriale (te llogarive kombëtare)

04/09/2015

Një ( 1) Asistente Ekzekutive -

08/09/2015

Faqja 1 prej 1