Mundësi punësimi

Një ( 1) Udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës ne Mitrovicë

02/06/2017

Një (1) Zyrtar per statistika te turizmit - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

13/06/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika në Prizren

19/07/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika të mjedisit

19/07/2017

Një ( 1) Zyrtar i bazës se te dhënave-Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë

19/07/2017

Zyrtar për statistika të ndërmarrjeve

15/09/2017

Zyrtar për statistika e Çmimeve të Paritetit të fuqisë blerëse (PFBse)

29/09/2017

Njoftim: Mbi Anulimin e Konkursit për pozitën Asistente Ekzekutive e Kryeshefit Ekzekutiv-1 (një vend pune),Numri i referencës: ASK-ZKE-001

29/09/2017

Faqja 2 prej 2