Mundësi punësimi

Zyrtar per pranim

09/03/2023

Zyrtar per migrime

09/03/2023

Zyrtar për Statistika-Divizioni I statistikave te çmimeve

28/02/2023

Zyrtar për Statistika- Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit

28/02/2023

Faqja 1 prej 1