Statistikat e Transportit, TM4 2021

  • 28/01/2022

Rritet numri i pasagjerëve

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit për tremujorin e katërt (TM4) 2021

me të dhëna mbi Transportin Ajror, Hekurudhor, Rrugor dhe Telekomunikimin.

Përmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna si në vijim: Në territorin e Kosovës, kemi gjithsej 333 km binarë hekurudhorë për transport.

Në tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2021, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte rreth 16 000, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2020, ku krahasuar me TM4 2020, numri i pasagjerëve është rritur për 7%.

Transporti i mallrave me tren në TM4 2021 është rreth 30 mijë ton.

Sa i përket numrit të fluturimeve në TM4 2021 ka rritje në krahasim me TM4 2020 për 46%.

Numri i udhëtarëve që kanë shfrytëzuar aeroplanin si mjet transporti është rreth 555 mijë, që në raport me TM4 2020 ka rritje për 47%.