Statistikat e Transportit, Mars 2023

  • 15/05/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit për muajin mars 2023 me të dhëna mbi Transportin Ajror, Hekurudhor, Rrugor, dhe Telekomunikimin

Në muajin mars 2023, numri i fluturimeve të realizuara ishte 722 ose (12.1%) më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa numri i udhëtarëve në total ishte 221 282 ose  13.7% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Ndërsa, numri i udhëtarëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte 6 352 ose 7.4% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa sasia e mallrave të transportuar në neto ton ishte 0.

Numri i përdoruesve të rrjetit telefonik fiks ishte 68 243 ose 10.3% më pak se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa trafiku i realizuar (në minuta) ishte 3 134 330 ose 0.4% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.