Statistikat e Hotelerisë, Shkurt 2022

  • 10/05/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Hotelerisë” për muajin shkurt 2022

Në shkurt 2022, pjesë e anketës ishin 206 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e  Kosovës.

Sipas të dhënave të dala nga kjo anketë, numri i vizitorëve (vendorë dhe të huaj) ishte 27 739 prej tyre 44.92% ishin vendorë dhe 55.08% ishin të huaj. Ndërsa, numri i net-qëndrimeve ishte 41 311 prej tyre 42.79% nga vendorët dhe 57.21% nga të huajt.

Numrin më të madh të vizitorëve dhe net-qëndrimeve të tyre e ka Rajoni i Prishtinës me 11 213 vizitorë dhe 16 925 net-qëndrime.

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Prizren, Pejë, e kështu me radhë.

Sa u përket vizitorëve të huaj numri më i madh ishte nga: Shqipëria, Gjermania, Zvicra, etj.