Statistikat e Hotelerisë, Nëntor 2022

  • 10/01/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Hotelerisë në Kosovë për muajin nëntor 2022

Në nëntor 2022 pjesë e anketës ishin 209 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e  Kosovës.

Sipas rezultateve të dala, në nëntor 2022 numri i vizitorëve (vendorë dhe të huaj) ishte 34 659, prej tyre 33.69% ishin vendorë dhe 66.31% ishin të jashtëm. Ndërsa, numri i net-qëndrimeve ishte 51 896,  prej tyre 31.67% nga vendorët dhe 68.33% nga të huajt.

Numrin më të madh të vizitorëve dhe net-qëndrimeve të tyre e ka Rajoni i Prishtinës me 17 863 vizitorë dhe 24 403 net-qëndrime.

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Prizren, Pejë e kështu me radhë. Kurse, sa u përket vizitorëve të huaj numri më i madh i tyre ishte nga Shqipëri, Gjermania, Zvicra etj.