Statistikat e Hotelerisë, Gusht 2022

  • 08/11/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Hotelerisë në Kosovë për muajin gusht 2022

Në gusht 2022, pjesë e anketës ishin 209 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e  Kosovës.

Numri i vizitorëve (vendorë dhe të huaj) në këtë muaj ishte 60 952, prej tyre 29.50% ishin vendorë dhe 70.50% të jashtëm, ndërsa numri i net-qëndrimeve ishte 121 478,  prej tyre 32.13%  nga vendorët dhe 67.87% nga të huajt.

Numrin më të madh të vizitorëve e kishte Rajoni i Prishtinës me 20 548 vizitorë, ndërsa numrin më të madh të net-qëndrimeve e kishte Rajoni i Pejës me 51 270 net-qëndrimi.

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Pejë, Prizren e kështu me radhë. Sa u përket vizitorëve të huaj, numri më i madh ishte nga Gjermania, Shqipëri, Zvicra etj.