Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë, TM4 2021

  • 16/03/2022

Shënon rënie tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë” për tremujorin e katërt (TM4) 2021

Përmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna për qarkullimin dhe numrin e të punësuarve.

Në tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2021, krahasuar me tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2021, kishte rritje te: Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (34.2%); Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (27.4%); Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara (12.0%); Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuara (7.7%); dhe te Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake, në dyqane të specializuara (6.2%).

Derisa rënie ka shënuar: Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë, në dyqane jo të specializuara (-23.0%); Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara (-15.9%); dhe Tregtia me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje (-1.1%).

Ndërkaq, krahasuar TM4 2021 me TM4 2020 kishte rritje te: Tregtia me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje (20.0%); Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara (16.1%); Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (15.5%); Tregtia me pakicë, në dyqane jo të specializuara (8.4%); Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake, në dyqane të specializuara (4.9%); Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuara (2.0%); Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë, në dyqane të specializuara (0.4%).

Derisa, rënie ka shënuar: Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (-9.6%) .