Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë, TM4 2018

  • 20/03/2019

Rritet tregtia me pakicë

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publik on “Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë” për tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2018

Në bazë të të dhënave të publikuara vërejmë se në TM4 2018, krahasuar me TM3 2018, kishte rritje te: Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara për 15.3%; Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje për 4.6%; Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara për 2.1%; Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara për 1.6%; dhe Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara për 0.2%.

Derisa gjatë këtij tremujori pati rënie te: Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara (-9.%); Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (-3.1%); dhe Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar (-1.0%).

Në TM4 2018 kishte rritje, krahasuar me TM4 2017, te: Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara (40.3%); Tregtia me pakicë e prodhimeve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (39.2%); Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (27.2%); Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara (25.9%); Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara (19%); Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar (14.5%).

Derisa, rënie ka shënuar: Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (-11.5%); dhe Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara (-10.6%).