Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me pakicë, TM4 2016

  • 23/03/2017

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Tregtisë me Pakicë" për tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2016.

Në bazë të të dhënave të publikuara, vërejmë se në tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2016 ka rritje krahasuar me tremujorin e tretë (TM3) 2016, te: Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara (28.8%); Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuara (17.2%); Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (16.1%); Tregtia me pakicë e mallrave të tjera, në dyqane të specializuara (16.1%); Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara (8.4%); Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (8.3%); si dhe Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (0.7%).

Ndërsa, rënie ka pasur: Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara (2.5%).

Ndërkaq, krahasuar në tremujorin e katërt të vitit 2016 me tremujorin e katërt të vitit 2015, rritje kanë: Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 53.8 %, Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar (15.2%); Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (14.2%); Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara (6.9%); Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (6.6%); si dhe Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara (4.3%).

Kurse, rënie kanë pasur: Tregtia me pakicë e mallrave të tjera në dyqane të specializuara (1.9%) dhe

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara (21.5 %).

Për më shumë informata lidhur me Statistikat Afatshkurta të Tregtisë me Pakicë për TM4 2016, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/media/3159/stat-afatsh-te-treg-me-pakice-tm4-2016.pdf