Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë, TM2 2016

  • 27/09/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë “ për tremujorin e dytë (TM2) 2016.

 

Në bazë të të dhënave të publikuara, vërejmë se në tremujorin e dytë (TM2) 2016 ka rritje, krahasuar me tremujorin e parë (TM1) 2016 te: Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara (20.4%); Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (17.2 %); Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (16.7%); Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara (2.7%); Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara (2.5%); dhe te Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (0.8%).

 

Ndërsa, rënie kanë pasur: Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara (13.2 %) dhe Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuara

(0.8 %);

 

Ndërkaq, krahasuar TM2 2016 me TM2 2015 ka rritje të numrit të punëtorëve te: Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuara me 47.1%; Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara me 13.9 %; Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara me 12.5 %; Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara me 6.6% dhe Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me 3.5%.

 

Kurse, rënie kanë pasur: Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (5.3 %); Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (2.5 %); si dhe Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (0.1%). 

 

Për më shumë informata lidhur me Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë për TM2 2016, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/