Statistikat Afatshkurtra të Shërbimeve, TM3 2021

  • 29/12/2021

Rritet indeksi i shërbimeve

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat Afatshkurtra të Shërbimeve, për tremujorin e tretë (TM3) 2021 (2017=100)

Indekset e treguesve për tregti, në TM3 2021, ishin: Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje  për  54.55%, kurse Indeksi i numrit të të punësuarve pati rritje për 7.45%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (TM3 2020).

Indekset e treguesve për Transport, Magazinim dhe Postë, në TM3 2021, ishin: Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje për 112.03%, kurse  Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje për 31.15%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (TM3 2020).

Indekset e treguesve për Bar-Restorante, në TM3 2021, ishin: Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje për 150.20%, kurse Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje për 10.76%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (TM3 2020).

Indekset e treguesve për Informacion dhe Komunikacion, në TM3 2021, ishin: Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje për 27.58%, kurse Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje për 37.29%, krahasuar me TM3 2020.