KOMUNIKATË - Agjencia e Statistikave të Kosovës rikthehet në Kryeministri

  • 23/06/2022

Qeveria e Republikës se Kosovës në mbledhjen e radhës të mbajtur më datën 22 qershor 2022 ka marr vendim për bartjen e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) në Zyrën e Kryeministrit. Në këtë rast ka shfuqizuar piken 1. (një) të Vendimit të Qeverise Nr.03/09, të datës 1 korrik 2020, vendim i cili në atë kohë kishte barte ASK-ne tek Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.